Resimlerle Namaz Abdes Gusül Dualar

3 Nis

     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-1
 
     
     
 

 
 
İÇİNDEKİLER
Yüce Dinimiz………………………………………………………. 2
Namaz ……………………………………………………………… 3
Namazın Farzları …………………………………………….. 3
Namazın Sarfları ……………………………………….. 4
Namazın Rükünleri …………………………………….. 5
Abdest ……………………………………………………………… 6
Abdestin Farzları …………………………………………….. 7
Abdesti Bozan Şeyler……………………………………… 13
Abdestsiz Yapılamayan İbadetler ………………………… 13
Gusûl ……………………………………………………………… 14
Teyemmüm ………………………………………………………. 16
Namaz Vakitleri …………………………………………………. 18
Sabah Namazı …………………………………………………… 19
Kâmet ……………………………………………………….. 30
Sabah Namazının Farzının Kılınışı ……………………….. 31
Öğle Namazı …………………………………………………….. 32
İkindi Namazı ……………………………………………………. 35
Akşam Namazı …………………………………………………… 37
Yatsı Namazı …………………………………………………….. 39
Vitir Namazı ……………………………………………………… 42
Cemaatle Namaz Kılmak ………………………………………. 43
Cuma Namazı ……………………………………………………. 44
Bayram Namazı …………………………………………………. 46
Terâvih Namazı ………………………………………………….. 48
Cenaze Namazı ………………………………………………….. 48
Yolcu (Seferî) Namazı ………………………………………….. 49
Hasta Namazı ……………………………………………………. 50
Kaza Namazı …………………………………………………….. 50
Namazı Bozan Şeyler …………………………………………… 51
Namazın Vacipleri ………………………………………………. 52
Sehiv Secdesi …………………………………………………….. 53
Namazın Sonundaki Tesbihat Ve Duâ ………………………… 54
Namaz Duaları …………………………………………………… 56
Namaz Sûreleri ………………………………………………….. 62
Âyetü’l-Kürsî ……………………………………………………… 70
Amenerrasûlü ………………………………………………… 70-71
Hüvallâhüllezî ……………………………………………………. 71

 
 

 
     

YÜCE DİNİMİZ

Çok sevinelim Çünkü biz müslümanız.
Her doğan çocuk müslümandır
Buyurmuş sevgili peygamberimiz.
Allah katında din İslâm’dır
Buyurmuş yüce Rabbimiz.

Sevin ve sevilin! Seven sevilmeye lâyıktır. Sevgisizlik en büyük ayıpdır.
Sevgi insanın önemli özelliğidir. Sevgi müslümanlık gereğidir. Hakkın sevdiğini halk da sever, Halkın sevdiğini Rab da sever.
Müslüman Allah’ı sever, Hz. Muhammedi sever Anne ve babayı, diğer akrabayı, İnsanları, vatanı, bayrağı sever.
Sevin, sevilin ve sevinin Çünkü biz müslümanız.

Dinimizi öğrenmek, Kitabımızı okumak Bizim görevimiz.
Okumak, öğrenmek, Öğrendiklerimizle yaşayıp mutlu olmak amacımız.
Dinimizin direği namaz, Adamı yolda komaz. Onu öğrenmeden olmaz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-2

NAMAZ

"Namaz, Dinin direği,
Mü’minin mîracı
(Allah katına yücelmesi)dir."
Buyurmuş sevgili
peygamberimiz.
"Namaz,
İnsanı kötülüklerden, günahlardan korur" Buyurmuş Rabbimiz
Bizi okumaya, öğrenmeye çağıran,Sağlıklı yaşamamızı sağlayandır Namaz.

Çevremizdeki insanlarla bizi kaynaştıran, barıştıran Allah’a yönelten, yaklaştırandır Namaz.
Dünya hayatında, âhiret hayatında mutluluğumuzdur Namaz.
Mutlu olmayı kim istemez! O halde bütün ayrıntılarıyla Namazı öğrenelim, kılalım Ve mutlu olalım.

NAMAZIN FARZLARI

Farz, Allah’ın kesin buyruğudur. Namazın farzlarından
biri veya birkaçı eksik olursa, namaz olmaz.
Namazın farzları 12’dir. Bunlardan 6 tanesi namaza
başlamadan yapılması gerekli farzlardır.
Bunlara namazın şartları denir.
Namazın farzlarından 6 tanesi de namazın içinde
yapılması gereken farzlardır.
Bunlara namazın rükünleri denir.
Şimdi bunları sırayla görelim:

NAMAZIN ŞARTLARI

         
 
1 .

HADESTEN TAHARET

Gözle görülmeyen "hades" denilen mânevi pislikden abdest, gusül(boy abdesti) ve teyemmümle temizlenmektir.

 
 
2.

NECASETTEN TAHARET

Vücudumuzu, elbisemizi ve namaz kılacağımız yerleri gözle görülen maddi pisliklerden temizlemektir.

 
 
3.

SETR AVRET

Avret yerlerini güzelce örtmektir. Erkeklerde avret yerleri, göbek ile diz kapağı arasıdır. Namazda bu kısmın örtülmesi farzdır. Kadınlarda avret yerleri el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun genişçe örtülmesidir. Namaz kılınan yerde başka kimse olmasa bile kadınların bu şartı yerine getirmeleri farzdır.

 
 
4.

İSTIKBAL-İ KIBLE

Mekke şehrinde bulunan Kâbe’ye yönelerek namazı kılmaktır.

 
 
5

VAKİT

Namazları vakti içersinde kılmaktır. Namaz vakitlerini takvimlerde bulabilirsiniz.

 
 
6.

NİYET

Hangi namazı kılacağını içinden düşünmektir.

 
         

NAMAZIN RÜKÜNLERİ

         
 
1.

İFTİTAH TEKBİRİ

Namaza tekbirle başlamaktır.
Namaza "ALLAHU EKBER" tekbiri ile başlanır.

 
 
2.

KIYAM

Namazda ayakta durmaktır.

 
 
3.

KIRAAT

Namazda Kur’an-ı Kerim okumaktır.

 
 
4.

RÜKU

Namazda eller dizlere ulaşacak şekilde eğilmek ve vücudu yere paralel tutmaktır. Kadınlar daha az eğilirler.

 
 
5.

SÜCUD

Namazda burnu, alnı, elleri, dizleri ve ayakları yere koymaktır.

 
 
6.

KA’DE-İ AHİRE

Namazın sonunda ”Et-Tahiyyâtü"yü okuyacak kadar oturmaktır.

 
         

ABDEST

Yüce dinimiz İslâm, insanın her yönden tertemiz olmasını ister. Şahadet kelimesinden sonra İslâm’ın birinci şartı namazdır; namazın farzlarından ilk ikisi de temizlik ile ilgilidir.
Temizlenme işinde suyun önemli yeri açıktır. Çünkü canlılar susuz hayatlarını devam ettiremedikleri gibi,-temizliklerini de susuz yapamazlar. Sağlıklı yaşamak için de su ve su ile temizlenmenin zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Çünkü pislik, mikropların çoğalmasına, salgın hastalıkların oluşmasına sebeb olur. İnsanların yanında saygı görmemiz, Allah katında sevgili bir kul olmamız temizlik ile mümkün olur. Dinimiz dış temizlik üzerinde önemle durduğu gibi, iç temizliğe de ehemmiyet vermektedir. İslâm Dini, giyilen elbise kadar vücudun da; güven veren yüz kadar düşüncenin de temiz olmasını şart koşmaktadır.. Duygu ve düşüncelerimizde temiz olmak demek; faydalı bilgilerle donanmak, başkalarına karşı daima iyi duygu ve düşüncelere sahip olmak, kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemektir.

     
 

 
 
       
 
Ayrıca ruhun Allah sevgisinden başka herşeyden temizlenmesi gerekir. Ruhun; haset, kibir, hırs, düşmanlık, kin, kan davası ve gösteriş gibi kötü şeylerden uzak tutulması şarttır. Yine ruhumuzu ve organlarımızı, gıybet (yani birinin arkasından hoşlanmıyacağı şeyleri konuşmak), koğuculuk, yalan, rüşvet, adam kayırmak, içki, kumar ve zina gibi çirkin işlerden mutlaka uzak tutarak temizliğini korumalıyız. İmanımızın olgunlaşması, ibadetlerimizin kabul olması ve sağlığımızın korunması temizliğe bağlıdır. İşte abdest, dinimizin öğrettiği temizlenme yollarından birisidir ve en önemlisidir.
Hades denilen gözle görülmeyen mânevi pisliklerden abdest alarak temizleniriz.

 
 

Abdest 3 çeşittir

 
 

1 . Abdest

 
 

2. Gusül (Boy Abdesti)

 
 

3. Teyemmüm

 
 

ABDESTİN FARZLARI DÖRTTÜR

 
 

1. Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak.
2. Yüzü bir defa yıkamak.
3. Başın dörtte birini ıslak el ile meshetmek.
4. Topuklarla beraber ayakları bir kere yıkamak.

 
       
 
 

 
     

Abdestimizin eksiksiz olması için farzlardan başka abdestin sünnetlerine ve adabına da dikkat etmek gerekir. İşte bütün bunlara dikkat ederek, abdest söyle alınır:

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-3
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-4
Paçamızı kıvırır, kollarımızı dirseklerimizin üstüne kadar sıvar abdest almaya hazırlanırız.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-5
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-6
Eûzü Besmele çekeriz. Yâni "Eûzü
Billâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm" deriz ve niyet ettim abdest almaya diyerek niyet ederiz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-7
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-8
Ellerimizi bileklere kadar üç defa güzelce yıkarız. Bu arada parmak aralarını diğer elin parmaklarıyla aralayarak yıkarız. Parmaklarda yüzük varsa altının da yıkanması için oynatılır. Elleri yıkarken "Suyu temizleyici ve İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd olsun" diye dua edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-9
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-10
Sağ avuçla ağıza su alınarak güzelce yıkanır. Bu arada dişler, varsa misvak veya fırça ile, yoksa sağ elin baş ve şahadet parmağı ile oğuşturularak temizlenir. Ağız yıkanırken "Allah’ım, bana peygamberimin Kevser havuzundan bir su ihsan et ki ondan sonra susamayayım" diye dua edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-11
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-12
Sağ avuçla burna üç defa su çekilerek her defasında sol el ile burun temizlenir. Bu arada "Nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından beni mahrum etme Allah’ım" diye dua edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-13
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-14
Saçların dibinden çene altına kadar, kulakların önünde kalan yüzümüzü üç defa yıkarız. Suyu yüzümüze hızlı çarpmamaya, etrafa sıçramasın diye, dikkat ederiz. Bu arada "Bazı yüzlerin aklanacağı ve bazı yüzlerin kararacağı kıyamet gününde benim yüzümü nurun ile ak kıl Allah’ım" diye dua edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-15
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-16
Önce sağ kolumuzu, sonra sol kolumuzu dirseklerle beraber üç defa yıkarız. Sağ kolu yıkarken "Bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay kıl Allah’ım" diye; sol kolumuzu yıkarken de "Bana kitabımı sol tarafımdan ve arkadan verme ve beni şiddetli bir sorguya çekme Allah’ım" diyerek dua edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-17
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-18
Sağ elimizi ıslatarak ovucumuzun içi ile başımızın dörtte birini önden arkaya doğru mesheder, sıvazlarız. Başımızı meshederken "Benim üzerime bereketlerinden indir ve beni Rahmetinle afvet Allah’ım" duası yapılır.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-19
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-20
Ellerimizi tekrar ıslatıp şehadet veya küçük parmaklarımızı kulaklarımıza sokar baş parmaklarla kulakların arkasını temizledikten sonra, diğer üç parmağın dışı ile boynumuzu meshederiz. Kulaklarımızı meshederken "Allah’ım, beni sözlerin en güzeline uyanlardan eyle" boynumuzu meshederken de "Beni cehennem ateşinden uzaklaştır, Allahım" duaları yapılır.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-21
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-22
Önce sağ ayağımızı, küçük parmaktan başlayarak parmak aralarını ve ayağımızı topukla birlikte güzelce üç defa yıkar, sonra aynı şekilde sol ayağımızı da yıkarız. Ayakları yıkarken "birtakım ayakların kayacağı kıyamet gününde benim ayaklarımı senin yolundan kaydırma Allahım" duası edilir.
Abdestimiz de böylece tamamlanır.

Abdestten sonra Kelime-i Şahadet okumak iyidir.

Kelime-i Şehâdet

"Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlüh" cümlesidir.

Sonra biliyorsak Kadir Sûresi’ni de okumak Abdestin adabındandır.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

Abdestimiz bozulmadıkça, istediğimiz kadar ibadet edebiliriz. Abdestimizi bozan şeylerden biriyle abdestimiz bozulur. Abdestimiz bozulunca ibadet için yeniden abdest almamız gerekir.

Abdesti bozan şeyler şunlardır

1. Ön ve arkadan çıkan pislik ve yel.
2. Vücudun bir yerinden akan kan, irin ve sarı su.
3. Ağız dolusu kusmak.
4. Ağızdan tükrüğüne eşit ya da daha fazla kan gelmek.
5. Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak.
6. Bayılmak.
7. İçki içmek.
8. Rüku ve secdesi olan namazda yanındaki kimse duyacak kadar gülmek.

       
 
1

Namaz kılınamaz.

 
 
2

Kur’an’a el sürülemez.

 
 
3

Kabe tavaf edilemez.

 
 
4

Tilâvet secdesi yapılamaz.

 
       

ABDESTSİZ YAPILAMAYAN İBADETLER

Yukarıdaki ibadetler için abdest almak farzdır, ancak
Kabe’yi tavaf için abdest almak vaciptir.(*)
Uykuya yatarken, uykudan kalkınca, abdesti varken,
Kur’ana el sürmeden Kur’an okurken ve hadis okurken
abdest almak menduptur. (*)
Bu duruma göre abdest almak bazen farz, bazen
vacip bazen de menduptur.

VÂCİP
Farz kadar kesin olmayan Allah’ın buyruğudur.

SÜNNET
Peygamberim izin buyrukları, yaptıkları ve başkalarının yaptıklarından hoş gördükleridir.

MENDUP
Yapılması hoşa giden iyi işlerdir. Yapılmasında sevap vardır. Yapılmamasında günah yoktur. Mendup işlere MÜSTEHAB. NAFİLE, EDEP veya ÂDAP da denir.

GUSÜL

Büyük hades denilen cünüplük veya kadınların hayız ve lohusalık müddetleri bittikten sonra bütün vücudu kuru bir yer kalmaksızın yıkamaya Gusül (boy abdesti) denir. Yukarıdaki hallerde gusletmek farz’dır. Cuma ve bayram namazlarından önce, Hacc ve Umre için ihrama girerken gusletmek ise sünnet’tir.

Guslün Farzları üçtür

1. Ağıza su alıp boğaza kadar bir kere çalkalamak.
2. Burna su çekmek ve iyice bir kere temizlemek.
3. Tepeden tırnağa kadar bütün vücudu, hiç bir noktası kuru kalmayacak şekilde, bir kere yıkamak.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-23
Besmele çeker ve "Boy abdesti almaya niyet ettim" diyerek niyet ederiz. Ellerimizi güzelce yıkar, vücudumuzdaki pislikleri temizleriz.
Sonra namaz abdesti alırız. Abdest alırken ağza ve burna suyu bolca alır, iyice gargara eder temizleriz.

Önce başa, sonra sağ omuza, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker, her defasında bütün vücudu güzelce oğuştururuz. Hiç bir kuru nokta kalmayacak şekilde suyu, vücudun her tarafına ulaştırırız.

Biz şimdi gusülsüz yapılamayan hareket ve ibadetleri görelim,

Gusülsüz yapılmayan ibadetler

1. Namaz kılınamaz.
2. Kur’an-ı Kerîm’e veya Kur’an’ın herhangi bir âyetine dokunulamaz.
3. Kur’ân okunamaz.
4. Kâbe tavaf edilemez.
5. Zorunlu olmadıkça camiye girilemez.

Guslü olmayan, yâni cünüp olan bir insanın bunları yapması haram’dır,-büyük günahtır.

Guslü olmayan bir insanın şu işleri yapması mekruh’tur; iyi değildir.

1. Dini kitaplardan birini tutmak ve okumak.
2. Elini, ağzını yıkamadan yiyip içmek.
3. Elle dokunulmadan bir kağıda Kur’ân âyetleri yazmak.

 Gusledilirken dua edilmez. Çünkü gusülde dua mekruhtur.
 Cünüp iken zikretmek, tesbih çekmek, salât-ü selâm getirmek caizdir. Eller, ağız ve burun yıkanarak yiyip içmek caizdir.
 Gusül yapılınca abdest de almış oluruz. Namaz abdesti ile yapılacak bütün ibadetleri yapabiliriz.
 Suda yüzerken, niyet edilerek ağza ve burna su verildikten sonra suya dalınarak bütün vücut ıslatılırsa gusül yapılmış olur.

TEYEMMÜM

Su olmadığı veya suyu kullanma imkânı bulunmadığı zaman abdest veya gusül yerine temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle temizlenmeye Teyemmüm denir. Teyemmüm abdest veya gusül yerine alınır.

Teyemmümün farzları ikidir

1. Teyemmüme niyet etmek.
2. Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye (temiz kum, çakıl, taş, kireç, tuğla, kiremit gibi) iki defa vurup önce yüzü, sonra kolları meshetmek.

Teyemmüm Söyle yapılır:

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-24
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-25
Kollar abdest alınacakmış gibi sıvanır. Eûzü Besmele çekilerek niyet edilir.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-26
Parmaklarımızı açarak ellerimizin içini temiz toprağa vurup önce ileri sonra geri çekerek toprağa sürülür.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-27
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-28

Başparmaklarımızı birbirine vurarak elimizdeki fazla toz ve toprakları silkeler, yüzümüzü el içleriyle meshederiz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-29
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-30
Ellerimizi aynı şekilde toprağa vurarak,
önce sol elimizin içi ile sağ kolumuzu dirseklere kadar meshederiz.
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-31

Sonra sağ
elimizin içi ile sol kolumuzu dirseklere kadar aynı şekilde meshederiz.

Teyemmümü bozan şeyler şunlardır:
1 Abdesti 2 Guslü 3 Teyemmümü gerektiren bozan bozan özürlerin kalkması;
şeyler. şeyler. a) Suyun bulunması
b) Suyu kullanma imkânının doğması.(Hastalığın iyi olması veya misafirliğin bitmesi gibi.)
Teyemmüm etmiş kimse, namaz içinde iken su bulunsa, namazı da teyemmümü de bozulur. Abdest alarak namazını yeniden kılmalıdır. Ancak namazını bitirdikten sonra su bulunsa namazını yeniden kılmaz.

NAMAZ

V

Beş vakit namazın vakitleri dini ve astronomik esaslara göre tesbit edilmiştir. Bu vakitleri takvimlerimizden öğrenmek mümkündür.

Namaz vakitleri şunlardır:
1. Sabah namazı
2. Öğle namazı
3. İkindi namazı
4. Akşam namazı
5. Yatsı ve vitir namazı.

Sabah namazının vakti güneş doğunca, diğer namazların vakitleri, bir sonraki namazın vakti girince (ezanı okununca) çıkar.

Şu vakitlerde
namaz kılmak mekruhtur
1 Güneş doğarken (Güneşin doğuşundan 30-45 dakika sonra).
2 Güneş tam tepemizde iken (öğle namazından 30 dakika önce).
3 Güneş batarken (Akşam ezanından 30-45 dakika önce).

SABAH NAMAZI

Şimdi abdestimizi aldık,

elbisemiz ve vücudumuz tertemiz. Sabah namazının vakti girmiştir. Seccademizi kıbleye doğru sereriz. Artık sabah namazının sünnetini kılabiliriz. Sabah namazı dört rekâttır. Önce iki rekât sünnet, sonra iki rekât farz kılınır.

NİYET

Namazın bizi Rabbimizin katına çıkardığını bilerek seccade üzerinde secde edeceğimiz yere bakarak şöyle niyet ederiz: Allah rızası için niyet ettim, sabah namazının sünnetini kılmaya

1 . REKÂT

İFTİTAH TEKBİRİ

Niyet ettikten sonra ellerimizi, avuç içleri kıbleye gelecek şekilde, baş parmaklarımızı kulak memelerimize dokunacak kadar kaldırır ve ALLAH-U EKBER tekbiri ile namaza başlarız. Kadınlar, ellerini avuç içleri kıbleye bakacak şekilde omuz hizalarına kadar kaldırarak ALLAH-U EKBER tekbiri ile namaza başlarlar.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-32
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-33

K

İftitah tekbirinden sonra sağ elimizi sol elimizin üzerine kor, sağ elimizin baş ve küçük parmaklarıyla
sol elimizin bileğini kavrar ellerimizi göbeğimizin üzerine bırakırız.
Kadınlar ellerini resimdeki gibi, göğüs üstünde bağlarlar.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-34
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-35

Sonra Sübhâneke’yi içimizden okuruz

Sübhâneke Allahümme ve bi hamdik ve tebâreke’smük ve teâlâ ceddük ve ilâhe ğayrük

Sübhâneke bitince;

Eûzü billâhi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillâhi’r-Rahma"ni’r-Rahîm
deriz.

Bu Eûzü besmele’den sonra içimden Fatihayı okurum

el-Hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn er-Rahmâni’r-Rahîm Mâliki yevmi’d-dîn İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn İhdina’s-sırata’l-müstakîm Sıratallezîne en’amte aleyhim Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâllîn
(Âmin)

Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan bir kısa süre veya üç âyet okuruz

inna a’taynâke’l-kevser Fesalli li-Rabbike venhar İnne şânieke hüve’l-ebter.

RÜKÛ

Sûreyi okuduktan sonra ellerimizi yanlarımıza salıverip ALLAHU EKBER diyerek eğilir, rükûya varırız. Rükûda ellerimizle diz kapaklarımızı tutup sırtımızı ve başımızı aynı hizada yere paralel hale getiririz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-36
Hanımlar rükûda daha az eğilirler.

Rükûya varınca

Sübhâne Rabbiye’l-Azîm Sübhâne Rabbiye’l-Azîm Sübhâne Rabbiye’l-Azîm

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-37
tesbihini okuruz.

Sonra

Semiallahü limen hamideh

diyerek doğrulur ellerimizi yanlarımıza bırakır, ayakta bir an durur

Rabbena leke’l-hamd

deriz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-38
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-39

Sonra
ALLAHÜ EKBER diyerek önce dizlerimizi, sonra ellerimizi ve daha sonra da alnımızı, burnumuzu yere koyarak secdeye kapanırız. Secdede el ve ayak parmaklarımızı kıbleye doğru çeviririz. Başımızı ellerimizin arasına koyarız. Dirseklerimizi yere bırakmaz, karnımızı uyluklarımıza birleştirmez açık tutarız.
Kadınlar secdede dirseklerini yere koyar ve uyluklarını açık tutmazlar.
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-40

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-41
Secdede,

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-42

Sübhâne Rabbiye’l-âlâ Sübhâne Rabbiye’l-âlâ Sübhâne Rabbiye’l-âlâ.

deriz.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-43
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-44

Sonra ALLAHU EKBER diyerek doğrulup Sübhânallah diyecek kadar otururuz. Bu durumda sol ayağımızı sağ tarafa yatırır üzerine oturur, sağ ayağımızın parmaklarının altını yere yapıştırıp yana dikeriz. Ellerimizi ise dizlerimizin üstüne koyarız.
Kadınlar otururken sağ ayaklarını yana dikmez, her iki ayağını da sağa yatırarak otururlar.

Yine Allahu Ekber diyerek ikinci bir secde yapar,
secdedeyken

Sübhane Rabbiye’l-âlâ Sübhane Rabbiye’l-âlâ Sübhane Rabbiye’l-âlâ

deriz. Böylece
1. rekâtı tamamlarız.

2. REKÂT

Bundan sonra ALLAHU EKBER tekbiriyle önce başımızı, sonra ellerimizi, daha sonra da dizlerimizi yerden kaldırarak doğrulur, ellerimizi bağlarız.
Sırasıyla Besmele, Fatiha ve Kur’ân’dan bir sûre veya 3 âyet okuruz:

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-45

     
 

 
 
Bismillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm

 
 

 
 
El-Hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn er-Rahmâni’r- Rahîm Mâliki yevmi‘d-dîn iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn ihdina ‘s-sırâtâ’l-müstakîm sırâtallezîne en’amte aleyhim Gayri‘l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâlîn
(Âmin)

 
 

 
 
Kul hüvallâhü ehad Allahü’s-Samed Lem yelid velem yûled ve lem yekûn lehû kûfûven ehad.

 
 

 
 
Birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeleri yaparız.
ikinci secdeden sonra ALLAHU EKBER diyerek iki secde arasında oturduğumuz gibi otururuz.

 
 

 
     
     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-46
 
 

 
 
Sırasıyla Et-Tahıyyâtü, Allahümme salli-bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

 
 

 
 
Et-Tahıyyâtü lillâhi Ve’s-salevâtü ve’t-Tayyibât esSelâmü aleyke eyyühe’n-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh es-Selâmü aleynâ ve âlâ ibâdillâhi’s-sâlihîn
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

 
 

 
 
Allahümme salli âlâ muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Kemâ salleyte âlâ İbrâhîme ve âlâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm Mecîd.

 
 

 
     
     
 

 
 
Allahümme bârik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Kemâbârekte âlâ İbrâhîme ve âlâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm Mecîd.

 
 

 
 
Rabbenâ âtinâ Fi’d-dünya haseneten ve fil­âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-47
 
 

 
 
Bu duaları okuduktan sonra başımızı önce sağ tarafımıza ve sağ omuzumuza çevirirken Es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah diye selâm veririz. Sonra başımızı sol tarafımıza ve sol omuzumuza Es­Selâmü aleyküm ve rahmetullah diyerek çeviririz. Bu selâmla sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz.
Cemaatle veya yalnız kılınan her namazdan sonra Allahümme ente’s-selâmü ve minkesselâm. Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm denir.

 
 

 
     

Kâmet, aynen ezan gibidir. Sadece Hayye ale’l-felâh’dan sonra namaz başladı anlamındaki

KÂMET

Kati kaameti’s-salâh

iki defa ilâve edilir.
Yalnız veya cemaatle kılınan farz namazlarından önce erkekler için kamet getirmek Sünnet-i müekkede’dir.(*)
Erkekler farz bir namazı kılacakları zaman
ayağa kalkıp kıbleye yönelerek şöyle kamet getirirler.
Allahüekber-Allahüekber Allahüekber-Allahûekber
Eşhedü enlâ ilâhe illallah Eşhedü enlâ ilâhe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Hayye ale’s-salâh Hayye ale’s-salâh
Hayye ale’l felâh Hayye ale’l felâh
Kad kameti’s-salâh Kad kameti’s-salâh
Allahü ekber Allahü ekber
Lâ ilâhe illallah

(‘) SÜNNET-i MÜEKKEDE
Peygamberimizin devamlı yaptığı farz ve vacip olmayan ibadetlere denir.

     
 

 
 
SABAH NAMAZI FARZININ KILINIŞI

 
 

 
 
1. REKÂT,

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-48
 
 

 
     

ÖĞLE NAMAZI

10 REKÂT

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKÂT İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. REKÂT

2. REKÂT

ARA OTURUŞU

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-49

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKÂT FARZININ KILINIŞI

1. REKÂT

2. REKÂT

ARA OTURUŞU-

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-50

(*) Farzların 3. ve 4. rekâtlarında bir sûre okunmaz.

     
 

 
 
ÖĞLE NAMAZININ 2 REKÂT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

 
 

 
 
7. REKÂT

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-51
 
 

 
     

İKİNDİ NAMAZI

8 REKÂT

İKİNDİ NAMAZININ 4 REKÂT SÜNNETİNİN KILINIŞI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-52

7. REKÂT

2. REKÂT

ARA OTURUŞU

İKİNDİ NAMAZININ 4 REKÂT FARZININ KILINIŞI

7. REKÂT

2. REKÂT

ARA OTURUŞU

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-53

AKŞAM NAMAZI

5 REKAT

AKŞAM NAMAZININ 3 REKÂT FARZININ KILINIŞI

1. REKÂT.

2. REKÂT

ARA OTURUŞU

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-54

3. REKÂT.

SON OTURUŞ

AKŞAM NAMAZININ 2 REKÂT SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. REKAT

2, REKÂT

SON OTURUŞ

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-55

Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.Ş.) şöyle buyuruyor:
"Söyleyin, birinizin kapısı önünde berrak bir ırmak bulunsa, o kimse de günde beş defa bu akarsuda yıkansa, vücudunun ki­rinden pasından bir şey kalır mı? Ne dersiniz?"
Peygamberimizi dinleyenler dediler ki: "Hayır, hiçbir kir, pas bırakmaz, hiçbir şey bırakmaz."
Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu:
"Beş vakit namaz da işte bu ırmakta yıkanma gibidir (bunun gibidir). Allah namaz sayesinde günahları yıkar, siler."

YATSI NAMAZI

10 REKÂT

YATSI NAMAZININ 4 REKÂT SÜNNETİNİN KILINIŞI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-56

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-57

     
 

 
 
YATSI NAMAZININ 4 REKÂT FARZININ KILINIŞI

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-58
 
 

 
     

YATSI NAMAZININ 2 REKÂT SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. REKÂT.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-59

2. REKÂT

SON OTURUŞ.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-60

VİTİR NAMAZI

3 REKÂT VİTİR NAMAZININ KILINIŞI

1. REKÂT

2. REKÂT

ARA OTURUŞ

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-61

CEMAATLE NAMAZ KILMAK

Cemaatle namaz kılmak, topluca, topluluk halinde namaz kılmaktır.

Cemaat, topluluk demektir.
İmam, cemaate namaz kıldıran kimseye denir.
Müezzin, camide ezan okuyan, kamet getiren kimseye denir.
İmamın görevine İmamet, cemaatın imama uymasına iktida, kendi başına namaz kılana ise münferid denir.
Beş vakit namazın farzları, cuma ve bayram namazları ile Ramazan’da teravih namazı cemaatle kılınabilir.
Cuma ve bayram namazları mutlaka cemaatle kılınır; yalnız kılınmaz.
Diğer namazlar münferid olarak da kılınabilir. Ancak cemaatle kılmanın sevabı çok büyüktür.

CEMAATLE NAMAZ ŞÖYLE KILINIR.
Müezzin kâmet getirdikten sonra kılacağımız namaza ve imama uymağa niyet ederiz. Meselâ:"Niyet ettim cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama" deriz.
Sonra imamla birlikte tekbir alır, içimizden Sübhâneke’yi okuruz.
Sonra susup imamı dinleriz.
İmam Fâtihâ’yı bitirince yavaşça "ÂMİN" der ve yine imamı dinlemeye devam ederiz.
İmamın yüksek sesle aldığı bütün tekbirleri biz de yavaşça tekrarlarız. Rükû, secde ve oturuşlarda namazı yalnız başımıza kılarken okuduğumuz bütün tesbih ve duaları içimizden okuruz.
Sonunda imamla birlikte selâm veririz.

CUMA

Dört rekât cumanın ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Yalnız niyet cumanın sünneti olarak yapılır,
CUMA NAMAZININ 2 REKÂT FARZININ KILINIŞI

NAMAZ

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-62

Cuma namazının 4 rekât son sünnetinin kılınışı öğle namazının ilk 4 rekât sünneti gibi kılınır. Sadece niyet değiştirilir.
Bu 10 rekât kılınınca cuma namazı tamamlanmış olur.

İstenirse
fazla sevap kazanmak için vaktin sünneti adıyla 2 rekât namaz daha kılınabilir. bu namaz sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-63

BAYRAM NAMAZI

2 REKÂT

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-64

     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-65
 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-66
 
 

 
     

TERAVİH NAMAZI

Teravih Namazı,

Ramazan ayının sünneti olan 20 rekâtlı bir namazdır. Oruç tutamayanlar da bu namazı kılarlar.
Teravih Namazı yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır. Teravih namazı cemaatle kılınırsa, vitir namazı da cemaatle kılınır.

Teravih namazı, ikişer veya dörder rekâtta bir selâm vermek suretiyle kılınabilir.
İki rekâtta bir selâm vermek suretiyle kılınırsa her iki rekat, sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Eğer teravih namazı 4 rekâtta bir selâm vermek suretiyle kılınırsa ikindi namazının sünneti gibi kılınır.

CENAZE

N

Cenaze namazı, ölen kimse için bir duadır. Cenaze namazını kılmak farzı kifaye’dir. Yâni müslümanlardan bir grup cenaze namazını kılarsa, diğerleri de kılmış gibi o borçtan kurtulur.
Cenaze namazı ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.

CENAZE NAMAZI ŞÖYLE KILINIR

İmam cenazenin göğsü hizasına durur, cemaat da arkasında saf olur. Cenazenin kadın veya erkek olduğuna dikkat ederek namaza niyet ederiz.

İmamla birlikte Tekbir alarak namaza başlarız. Ellerimizi diğer namazlarda olduğu gibi göbek altına bağlarız.

İçimizden Sübhâneke’yl "vecelle senâüke"
cümlesini ilâve ederek
okuruz.
Sonra imamla birlikte ellerimizi kaldırmadan bir tekbir daha alır "Allahümme salli ve barik" dualarını okuruz. Sonra imamla birlikte yine ellerimizi kaldırmadan bir tekbir daha alır, cenaze namazı duasını okuruz. Bu duayı bilmiyorsak başka bir duayı okuruz.

Bu duadan sonra imamla birlikte bir tekbir daha alır, önce sağa, sonra sola selâm vererek namazı tamamlarız. Görülüyor ki cenaze namazı, diğer namazların aksine rükû ve secdesiz, Kur’ân-ı Kerim’den âyetler yerine dualarla kılınan bir namazdır.

(*) Cenaze namazı duası 61. Sahifededir.

YOLCU NAMAZI (SEFERÎ NAMAZ)

Bulunduğu yerden

en az 90 km.
(=veya 3 günlük yol = yaya 18 saatlik yol) uzaklıkta bulunan bir yere, 15 günden az kalmak düşüncesiyle giden kimseye yolcu (misafir) denir.

Yolcu ( = misafir), 4 rekâtlı farz namazları iki rekât kılar. Vakit yetersizliğinde sünnet namazları kılmayabilir.
Yolcu bir kimse, yolculuk esnasında geçirdiği 4 rekâtlı farz bir namazı memleketine döndükten sonrada iki rekât olarak kaza eder.
Yolcu, yolcu olmayan "mukim" kimsenin arkasında; mukim de yolcu olan bir kimsenin arakasında cemaatle namaz kılabilir. Ancak yolcu, bir mükimin arkasında cemaat olursa, imamına uyarak 4 rekâtlı farz bir namazını 4 rekât olarak kılar. Mukim olan, yolcu bir kimsenin arkasında cemaat olursa, yolcu imam 4 rekâtlı farz namazı iki rekât kılar, mukim cemaat namazını 4 rekâta tamamlar. Mukim cemaat üçüncü ve dördüncü rekâtlarda Fatiha ve sûre okumazlar. Okuma miktarı durup rükû ve secde yaparlar. Yolcu bir kimse imam olursa, namazdan önce veya selâm verir vermez "Ben misafirim, namazınızı tamamlayınız" demesi gerekir.

HASTA NAMAZI

İslâm dini kolaylık dinidir. Hasta olanın ibadeti de

kendi gücüne göredir.
Ayakta duramıyacak şekilde hasta olan oturarak namazını kılar. Namazın rükû ve secdesini yapar.
Rükû ve secdesini yapamayacak şekilde hasta olan veya yaparsa hastalığının uzamasından korkulan kimse rükû ve secde yapmaz, ima ile namazını kılar.
İma, rükû ve secde yerine başı eğmek suretiyle yapılır. Ancak secde için başı biraz daha fazla eğmelidir. Secdede başı daha fazla eğmezse namaz olmaz. İma, kaş göz işaretiyle yapılmaz.
Oturamıyacak şekilde hasta olan, ayakları kıbleye gelmek suretiyle sırtüstü yatar. Namazını ima ile kılar. Yüzünü kıbleye çevirerek yan yatmak suretiyle de ima ile kılabilir.
Bütün bunlara gücü yetmeyen ağır hasta kimse namazını kazaya bırakır. Bu durumda 5 vakitten az geçen namazlarını kaza eder. Beş vakitten fazla geçirdiği namazlarını Allah affeder, onları kaza etmez.

KAZA NAMAZI

Beş vakit namazı vaktinde kılmaya eda;

vakti çıktıktan sonra kılmaya kaza denir.
Vaktinde kılınmayan beş vaktin farz namazları ile vitir namazları kaza edilir. Sünnetler kaza edilmez. Yalnız geçmiş sabah namazının sünneti, o gün öğleye kadar sünnetiyle birlikte kaza edilir.
Kaza namazları, mekruh zamanların dışında günün her vaktinde kılınabilir. Namazı özürsüz olarak bile bile vaktinde kılmamak; kazaya bırakmak büyük bir günahtır. Namazı kaza etmekle Allah’a karşı namaz borcumuz ödenmiş olur. Ancak vaktinde kılmamanın günahı devam eder. Vaktinde kılınmayan namazlar için hem kaza edilmeli hem de Allah’a affetmesi için dua edilmelidir.

NAMAZI BOZAN ŞEYLER

Namazda konuşmak. Namazda birşey yemek veya içmek. Namazda kendi işiteceği kadar gülmek. Kıbleden göğsünü çevirmek.
Namazdayken namaz dışı bir iş yapmaya çalışmak.
Namazdayken birine selâm vermek veya verilen selâmı almak.
Namazda herhangi bir sebeble "ah..off..oh.." demek.
Öksürüğü yok iken öksürmeğe çalışmak, zorlamak. Bir şeyi üflemek.
Birine cevap niyetiyle bir âyet okumak.
Teyemmümlü iken namazda suyu görmek.
Sabah namazında iken güneşin doğması.
Mesh müddetinin namazda iken bitmesi.
Ayeti, manasını bozacak şekilde yanlış okumak.
Erkekle kadının yan yana namaza durması.
Namazda ayet veya sûreyi yüzünden okumak.
Namazda avret mahallinin bir rükün boyu açık kalması.
İmama uyan kimsenin namazın rükünlerini veya rükünlerinden birini imamdan önce yapması.

NAMAZIN VACİPLERİ

Namaza Allahü Ekber tekbiriyle başlamak, Namazda Fâtiha’yı eksiksiz okumak. Vitir namazı ile nafile namazların her rekâtında, farz namazların ilk iki rekâtında bir sûre okumak. Fâtiha’yı sûreden önce okumak. Secdede burnu alın ile beraber yere koymak. İki secdeyi birbiri ardınca yapmak. Tadili erkâna uymak.
Üç veya dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâttan son­ra oturmak.
Gerek ikinci rekâttan sonra ve gerekse selâm verece­ği zaman oturduğunda "et-Tahiyyâtü"yü okumak. Uç ve dört rekâttı farz namazlar ile Vitir namazında ve öğle namazının ilk sünnetinde ikinci rekâttan sonra "et-Tahiyyâtü"yü okur okumaz hemen üçüncü rekâ­ta kalkmak.
Cemâatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı namaz­larının birinci ve ikinci rekâtlarında, Cuma ve Bayram namazlarında imamın Fatiha ve sûreleri açıktan oku­ması.
Teravih namazında ve Teravihten sonra kılınan Vitir namazında yine imamın Fatiha ve sûreyi açıktan oku­ması.
Öyle ve ikindi namazlarında imamın Fatiha ve sûrele­ri içinden okuması.
İmama uyan kimsenin hiç birşey okumayarak susması. Vitir namazında "Kunut duaları"nı okumak. Bayram namazında ilâve bayram tekbirlerini almak. Namazın bitiminde selâm vermek. Namazda yanılırsa sonunda sevih secdesi yapmak. Namazda secde âyeti geçerse secde etmek. Bu sec­deye tilâvet secdesi denir.

SEHİV SECDESİ
Sehiv (= unutma) secdesi, namazda farz olan bir rükün tehir edildiği (geciktirildiği); namazın
vaciplerinden biri terk veya tehir edildiği zaman yapılır.
Herhangi bir namazda Fatiha okumayı unutmak, sûreyi
Fâtiha’dan önce
okumak,
birinci ve ikinci
oturuşlarda
et-Tahıyyâtü’yü
unutmak…
gibi.

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-67

NAMAZIN SONUNDAKİ TESBİHAT VE DUA

Namazı yalnız veya cemaatle kıldığımızda selâm verdikten sonra

"Allahümme ente’s-selâmü ve minkesselâm Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikram" deriz.
Peygamberimize salât-ü selâm getiririz.

Sonra

"Sübhânallahive’l-hamdülillâhi ve lâ ilahe illallâhü v’allahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm" der ve

Âyetü’l-kürsî’yi okuruz.

Bundan sonra sıra ile,

"Zülcelâli Sübhânallah" diyerek

33 defa

Sübhânallah,

Zülkemâlil Hamdülillah diyerek

33 defa

Elhamdülillah,

"Zül Kudretillahü ekber" diyerek

33 defa

Allahü Ekber tesbihlerini yaparız.

     
 

 
 
Sonra da

 
 

 
 
"Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîkeleh.
Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-hamdü
ve hüve alâ külli sey’in kadir" diyerek
ellerimizi göğüs hizasına kadar kaldırır, göğe doğru açıp bildiğimiz duaları okuruz.

 
 

 
 
Peygamber Efendimizin namazların sonunda sıklıkla okuduğu ve bizimde okumamızı tavsiye ettiği dualardan biri de şöyledir

 
 

 
 
"Allahım, günahlarımı ört ve bizi koru! Bizden razı ol! İbâdet ve kulluklarımızı kabul et! Cennet ve Cemâlinle şereflendir. Cehennemden kurtar! Dünya ve âhirete ait bütün işlerimizi düzelt! Seni hatırlamak, Sana şükretmek ve
iyi ibâdet yapmak için bize yardım et Allahım!"

 
 

 
     

NAMAZ DUALARI:

SÜBHÂNEKE DUÂSI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-68

SÜBHÂNEKE DUÂSI: Sübhâneke’l-lâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük)(1) Ve lâ ilahe ğayrük.

ANLAMI:

Allahım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın, seni daima böyle takdis eder ve överim. Senin adın mübarektir. Azamet ve Celâlin yüksektir. (Seni övmek yücedir.) Ve senden başka hiç bir ilâh yoktur.

1) Bu kısım, yalnız "cenaze" namazlarında okunur
NOT: Namaz duaları ve sûrelerinin Türkçe okunuşları hiç bilmeyenlere kolaylık olsun diye ko­nulmuştur. Ancak latin harfleri ile namaz duaları ve sûrelerini doğru okumak mümkün değildir. Bunları ve Kur’an-ı Kerim’i kendi harfleriyle okumayı mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için yayınevimiz tarafından neşredilen Hüseyin Kutlu’nun hazırladığı. İsmail Bi­çer’ın okuduğu üç kaset iki kitaptan oluşan Tecvid Uygulamalı Kur’an Öğreniyo­rum setini tavsiye ederiz. Bu set ile evinizde 32 saatlik bir program uygulayarak kendi kendinize Kur’an okumayı öğrenebilirsiniz.

ETTAHİYYÂTÜ DUÂSI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-69

ETTAHİYYÂTÜ DUÂSI:
Ettahiyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasûlüh.

ANLAMI:
Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi yalnız Allah’adır. Ey mertebesi yüce olan Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri sana olsun! Selâm ve esenlik bizim üzerimize ve Allah’ın iyi kullarına olsun. Şahitlik ederim ki Allah’dan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

ALLAHÜMME SALLİ DUÂSI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-70

ALLAHÜMME SALLİ DUASI:
Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm mecîd.
ANLAMI:
Allahım! İbrahim Aleyhisselâma ve yakınlarına râhmet ettiğin gibi Muhammed Aleyhisselâma, O’nun evlât ve yakınlarına da râhmet et. Gerçekten en çok övülen ve şânı yüce yalnız sensin.

ALLAHÜMME BÂRİK DUASI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-71

ALLAHÜMME BÂRİK DUÂSI:
Allahümme bârik alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdüm mecîd.

ANLAMI:
Allahım! İbrahim Aleyhisselâmı ve yakınlarını mübarek kıldığın gibi Muhammed Aleyhisselâmı ve yakınlarını da mübarek kıl. Şüphe yok ki, şânı yüce ve övülmeye lâyık olan yalnız sensin.

RABBENÂ DUÂSI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-72

RABBENÂ DUÂSI:
Rabbenâ âtina fi’d-dünya haseneten ve fil-âhîreti haseneten vekınâ azâbennâr. Birahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmü’l-hisâb.
ANLAMI:
"Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellik; âhirette de iyilik ve güzellik ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım! Râhmetinle bizi Cehennem azâbından koru…" "Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri, herkesin hesaba çekildiği gün bağışla, af eyle…"

KUNUT DUÂSI

     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-73
 
 

 
 
BİRİNCİ KUNUT DUÂSI:
Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşkürüke velâ nekfürük. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
İKİNCİ KUNUT DUÂSI: Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azaâbeke bi’l-küffâri mülhık.
KUNUT DUÂLARI’NIN ANLAMI:
Allâhım! Biz senden yardım isteriz; günahlarımızı bağışlamanı, bizi doğru yola iletmeni dileriz. Allâhım! Sana iman ederiz, tevbe edip sana döneriz, işlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırların senden olduğunu söyleriz. Verdiğin bunca nimetlerden dolayı sana şükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Sana karşı nankörlük edenlerden ayrılır, onlarla ilgimizi keseriz.
Allâhım! Ancak sana ibâdet ve kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılarız, yalnız sana secde eder, yalnız sana koşarız. Sana sevgi ile ibâdet eder, senin râhmetini diler, azâbından korkarız. Çünkü senin azâbın kâfirleri yakalar.

 
 

 
     

CENAZE NAMAZI DUÂSI

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-74

CENAZE NAMAZI DUÂSI:
Allahümmağfir li-hayyînâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allahümme men ahyeytehû minnâ feahyihî ale’l-islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû ale’l-îmân ve Hussa hâzâ’l-meyyite* birravhı verrâhati verrahmeti velmağfirati verrıdvân.
ANLAMI:
Allâhım, dirimizi ölümüzü, burada bulunanımızı bulunmayanımızı, büyüğümüzü küçüğümüzü, erkeğimizi kadınımızı mağfiret eyle…
Allâhım, içimizden yaşattıklarını islâm üzere yaşat. Öldürdüklerini de imân üzere öldür. Bu ölüyü cennet kokusu ve rahatı ile, rahmet, mağfiret ve kendisinden hoşnut olmakla mümtaz kıl.

(*) kadın cenazelerde hâzihi’l-meyyitete

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-75
okunur.

NAMAZ SÜRELERİ:

Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-76

FÂTİHA SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. İhdina’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, vele’d-dâllîn.

ANLAMI:
Hamd, âlemlerin rabbi, esirgeyen, bağışlayan ve kıyamet gününün sâhibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım) ancak sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimetine erenlerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna ulaştır.

     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-77
 
 

 
 
FİL SURESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe feale Rabbüke biashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran Ebâbil. Termîhim bihicâretim min siccîl. Fecealehüm keasfim me’kûl.
ANLAMI:
Kâbeyi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların kurduğu tuzağı altüst etmedi mi? Onların üzerine, pişkin tuğladan yapılmış sert taşlar atan kuş sürüleri gönderdi. Sonunda onları, yenmiş ekin yaprağı gibi paramparça yaptı.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-78
 
 

 
     
     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-79
 
 

 
 
KUREYŞ SURESİ:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Liîlâfi Kureyşin. İlâfihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fel ya’büdû rabbehâzel beyti’l-lezi et-amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.
ANLAMI:
Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır, öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-80
 
 

 
     
     
 

 
 
MAUN SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Eraeyte’l-lezî yükezzibü bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedü’ul-yetîm. Ve lâyehuddu alâ taâmi’ll-miskîn. Feveylülli’l-musallîne’l-lezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne ve yemneûne’l-mâûn.
ANLAMI:
Dini yalan sayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun (bu durumda) namaz kılanlara ki, onlar namazlarından habersizdirler. Onlar aslında gösteriş yapıyorlar, zekâta, hayra mâni oluyorlar.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-81
 
 

 
 
KEVSER SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser, Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüve’l-ebter.
ANLAMI:
(Ya Muhammed) Biz sana kevser’i yani pek çok nimet verdik. O’nun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan sana hınç besleyendir.

 
 

 
     
     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-82
 
 

 
 
KÂFİRÜN SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidum mâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliyedîn.
ANLAMI:
(Yâ Muhammed) De ki, ey kâfirler sizin tapmakta olduğunuza ben tapmam. Şu anda siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmiyorsunuz. Ben zaten sizin taptıklarınıza tapmış değilim. Öyle ya siz de benim ibâdet ettiğime, ibâdet etmezsiniz. O halde sizin dininiz size; benim dinim de bana.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-83
 
 

 
     
     
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-84
 
 

 
 
NASR SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm İzâ câe nasru’l-lâhi ve’l’feth. Veraeyten’nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike ve’s­tâğfirhu, innehû kâne tevvâbâ.
ANLAMI:
Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Allah’ına hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-85
 
 

 
 
EBU LEHEB SÛRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb. Seyaslâ naran zâte leheb. Ve’m-raetühû hammâlete’l-hatab. fî cîdihâ hablüm mim mesed.

 
 

 
     
     
 

 
 
ANLAMI:
Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli ateşe girecek. Odun taşıyıcı olarak boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-86
 
 

 
 
İHLÂS SÛRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Kul hüvallâhü ehad. Allahü’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Velem yeküllehû küfüven ehad.
ANLAMI:
De ki: Allah birdir. Herşey O’na muhtaç, ama O’nun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-87
 
 

 
     
     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-88
 
 

 
 
FELAK SÜRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Kul eûzü birabbi’l-felâk. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 
 

 
 
ANLAMI:
De ki: Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, yaratıkların şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-89
 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-90
 
 

 
 
NÂS SÛRESİ: Bismillâhirrahmânirrahîm
Kul eûzü birabbi’n-nâs, Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve ‘n-nâs.

 
 

 
 
ANLAMI:
De ki: İnsanlardan ve cinlerden, insanların kalbine şüphe ve tereddüt sokan o sinsi vesvesecilerin şerrinden insanların ilâhı, insanların Meliki ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.

 
 

 
     
     
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-91
 
 

 
 
ÂYETÜ’L-KÜRSÎ:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyû’l-Kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün velâ-nevm. Lehü ma-fi’s-semâvâti vemâ fİ’l-ard. Men zellezî yeşfe’u indehû İllâ biiznîh. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâşâ’. Vesia’ kürsiyyü hü’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ ye’ûdühû hıfzuhümâ ve Hüvel-Aliyyü’l-Azîm. (Bakara sûresi, âyet: 255).
ANLAMİ:
Allah, kendinden başka hiç bir ilâh bulunmayandır. O, Hayy’dır. Kayyûm’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiç bir şey gizli kalmaz), O’nun bildirdiklerinin dışında, insanlar O’nun ilminden hiç bir şeyi tam olarak bilmezler, O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-92
 
 

 
     
     
 

 
 
âmenerrasülu:
Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenerrasûlü bimâ ûnzile ileyhi min rabbîhi velmü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübîhî ve rüsulih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmasıyr. Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ innesîynâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alelleziyne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ vağfirlenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alelkavmîl kâfirin. (Bakara sûresi, âyet: 285-286)

 
 

 
 
anlamı:
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minlerde iman etliler, Her biri, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, iman ettiler. "Allah’ın peygamberlerinden hiç biri arasında ayırım yapmayız, işittik, itaat ettik. Ey Rabbimîz affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler. Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acil Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfir topluluğuna karşı bize yardım et.

 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-93
 
 

 
 
Mehmet Do1fru Resimli Namaz Kitab31-94
 
 

 
 
hüvallâhüllezî:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimülğaybi vesşehâdeh, hüverrahmânürrahîm. Hüvallahüllezi lâ İlâhe İllâ hû, elmelikül kuddûsüsselâmül mü’minül müheyminül’ azîzül cebbârül mütekebbir, sübhânallahî ammâ yüşrikûn. Hüvallahül hâlikul bâriül musavvirü lehül’esmâülhüsnâ, yüsebbihû lehü mâ fissemâvâti vel’ard. Ve hüvel’azîzül-hakîm. (Haşr sûresi, âyet: 22-24)

 
 

 
 
anlamı:
O, öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahman ve Râhim’dir. O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiç bir ilâh yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükle eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih etmekle ve şânını yüceltmektedirler. O, gâlîp olan, herşeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 
 

 
     
     
 

 
 
Bu kitap, Dînimizin direği, mü’minin mîrâcı namaz ibâdetini ve namaz için gerekli olan abdest, gusül ve teyemmüm’ü okuyarak, görerek, sûre, dûa ve tesbîhatlarıyla öğretmek gâyesiyle hazırlanmıştır. Namaz kılmasını bilmeyen küçük-büyük herkesin, özellikle çocuklarımızın namaz kılmayı kolayca ve severek öğrenebileceği bir kitaptır. Yayınevimiz, halen Eminönü müftüsü olarak vazife yapan Mehmet Doğru tarafından özenle hazırlanan bu kitabı yayınlamakla iftihar eder.

 
 

 
     

Bir Yanıt to “Resimlerle Namaz Abdes Gusül Dualar”

  1. duygu 19 Şubat Cuma 2010 15:05 #

    süpep :D:D:D:D:D:D:d:D:D:D:D:D helalolsun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: