NECİP FAZIL’IN DİLİNDEN DERSİM KATLİAMI!

16 Kas

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

(Son Devrin Din Mazlumlari, Büyük Doğu Yayınları 10. Basım, Nisan 1990, adlı kitabının DOĞU FACİASI bölümünden aynen alıntılanmıştır.)

En aşağı 50.000 müslümanın kanını ve canını ihtiva etmesi bakımından, kalın hatlarıyle bir harita gibi çizdiğimiz ve şu anda yalnız ana prensip ve mânasıyle tesbit ettiğimiz bu facianın, tarihte bir benzeri gösterilemez.

Babalarını arayan ve yanına gitmek istediklerini söyleyen iki mâsum çocuğun Hozat Kaymakamı tarafından süngületilerek babalarının yanına gönderilmesi… Kendisinin öğretmen ve köy halkıyle alâkasız bir şahıs olduğunu iddia ederek alevler içinden fırlamak isteyen bir gencin, kalasla itilip alevler içine atılması ve karşı -sında sigara içilmesi… Buğday sapları üstünde yakılan, daha evvel kurşunlanmış bütün bir köy halkı… Annesinin karnından sivri uçlu âletle çıkartıldıktan sonra yaşamakta devam eden ve hala topuğunda bu sivri uçlu âletin izini taşıyan çocuk… Bir dere içinde boğazlanan ve bu fiili yerine getiren cellâdın bulunması bir hayli zorluğa yol açan yirmi mâsum… Ve buna benzer daha neler, dalıa neler!..
Cesetleri değil, mânaları muhakeme ve idam eden tarih, bakalım bu 50.000, çocuk, genç, ihtiyar, kız, kadın, hasta, alil müslüman cesedine karşılık kaç ferdin mânası üzerinde ebedî idam karari verecektir?
Elâzığ Ortaokulunda okuyan iki çocuk… Tatili geçirmek üzere memleketleri olan Hozat’a geliyorlar ve facianın tam üstüne düşüyorlar. Hozat yakınlanndaki köylerine geldikleri zaman babaları Yusuf Cemil’in öldürtülmüş olduğunu öğreniyorlar ve ağlama ya başlıyorlar. Onlara şu karşılık veriliyor:
“- Sizi de onun yanına götüreceğiz!”
Çocuklar odadan sürükletilerek çıkartılıyor ve jandarma muhafazasında gittikleri yolda süngületiliyorlar. Böylece babalarnin yanına gönderilmişlerdir.
Her evi ayrı ayrı tutuşturulduktan sonra dört bir etrafı ayrıca çalı çırpı içine alınıp alev alev yakılan bir köyden, deli gibi bir adam çıkıp, çalı yığınları gerisinde manzarayı seyredenlere doğru ilerliyor ve haykırıyor:
“Durun, ben köy ahalisinden değilim! Muallimim! Müsaade edin, kendimi size isbat edeyim!”
Fakat sözüne mukabele, bir kalasla itilerek alevler içine atılması oluyor. Adam, evvelâ göğsünün kılları tutuşarak alev alev yanarken, çalı yığınlari gerisinde âmir, zevk ve istihza ile sigarasını içmektedir. (Bu vak’a, bana, 1944 yılında, Eğridir’de askerliğimi yaparken, resmî şahıslar huzurunda, yanan adama karşı sigarasını zevkle içtiğini söyleyen Amirden bizzat dinleyenlerce anlatılmıştır.)
Yusuf Cemil’in köyünden 200 kadın ve çocuk öldürtülmüş ve bunların cesetleri buğday sapları üzerinde yakılmıştır. Öldürülenler arasında, Elâzığ’da askerliğini yapan ve o sırada izinli olarak köyünde bulunan Rüstem adında biri de vardır. Bu zavallı, mezun olduğunu ve isterlerse hüvviyet ve izin kâğıdını da gösterebileceğini söylediği halde derdini dinletemiyor ve dört çocuğu ile seksenlik anası arasında, onlarla berabır, kurşunlanıyor.

Hozat’ın Karaca köyünden Cafer oğlu Kasım… Bu adam, o tarihten 30 sene kadar evvel Amerika’ya gitmiş, orada 15 yıl kalmış, epeyce para kazanmış ve sonra köyüne dönmüştür. Kasım, Amerika dönüşünde, Birinci Dünya Harbinde Kafkas cephesi
Köprüköy muharebesinde şehit düşen kardeşi Yüzbaşı Şükrü’nün iki çocuklu karısı Şirin Hatun’la evlenmiş, Hozata gelip yerleşmiş, orada bir mağaza açmış ve ticarete başlamıştır. Hükûmetle de bazı taahhüt işlerine girişmektedir. Dersim hareketi esnasında, işbu Cafer oğlu Kasım, taahhüt bedelinden alacağı olan 6.000 lirayı tahsil etmek üzere Ovacık Kaymakamlığına müracaat ediyor. Muamelesini tekemmül ettirip parayı kendisine veriyorlar.
Muamele biter bitmez “Seni Hozat’tan çağırıyorlar!” diyerek,onu, mahfuzen yola çıkariyorlar. Cafer oğlu Kasım, kasabadan ayrıldıktan bir saat sonra jandarmalara öldürtülüyor. Koynundaki 6.000 lira da, iki alâkalı idare âmiri arasında taksim ediliyor.

Zavallının zevcesi Şirin Hatun, o esnada, dört çocuğuyla birlikte, komşularına oturmaya gitmiştir. Kadın, evine döndüğü zaman bir de görüyor ki, kapısı kırılmiş ve bütün eşyası etrafa dökülüp saçılmıştır. Haykırmaya başlıyor:
“- Yetişin, evimize eşkiya girdi!..”
Bu feryadına karşılık olarak kadın, kapısının önünde, çocuklarıyla beraber öldürülüyor ve dolgun miktarda altını, parası ve eşyası yağma ediliyor.
Bu arada Hozat’ın Zımbık köyünde (Şekspir)in hayaline bile taş çıkartacak, bir vak’a cereyan etmektedir. Erkekleri tamamıyle doğranmış olan köyün 100 kadar kadın ve çocuğu, sivri uçlu âletle (süngü) öldürülüyor.Oldurulen kadinlar arasinda biri doğurmak üzere bir gebedir. Bu kadının karnına giren sivri uçlu alet, barsaklarını yere döküyor, rahmini parçalıyor ve kendisini öldürüyor. Tehlike geçtikten sonra gizlendikleri yerden çıkan birkaç kadın, ölüleri gözden geçirirken, bu kadının rahminden düşen çocuğun sag olduğunu dehşetler içinde görüyorlar. Muazzam bir kader cilvesi olarak yaşamakta devam eden çocuğu alıyorlar,emzirtip büyütüyorlar ve ona “Besi” adını koyuyorlar. Bu kız bugün hâlâ aynı köyde ve hayattadır. Sivri uçlu alet annesinin karnına girip rahmini deldiği zaman da onun topukçuğunda bir yara açmıştır ve kız hâlâ bu yarayı topuğunda taşimaktadır.

(24 yil evvelki Büyük Doğu ‘lardan)

Hozat’ın Dolantanır köyünden Veli isminde bir genç, Elâzığ Muallim Mektebinde okuduktan sonra öğretmen olarak Trakya’ya gönderilmiş, orada evlenmiş, 3 çocuk sahibi olmuş ve tam da Dersim hareketi başlamak üzereyken, karısı ve çocuklarıyle, yaz tatilini geçirmek üzere köyüne gitmiştir. Genç muallimin köyü, erkekli ve kadınlı, çocuklu ve ihtiyarlı doğranırken, kendisi, karısı ve çocukları da aynı âkıbete mahkûm edilmiş ve cesetleri yakılmıştır.

Mazgirt Tersemek nahiyesinin halkı doğranmakta… Merhamet sahiplerinden biri, birle on yaşı arasında 20 kadar çocuğu alıp bir derenin içine saklamıştır.Vazivet birden haber aliniyor.
Cocuklarin oldurulmeleri emriveriliyor. Fakat bu emri yerine getirebilecek kimse zuhur edemiyor. En katı yürekliler bile, böyle müdafaasız mâsumlara silâh kullanamayacaklarını söylemeye mecbur kalıyorlar. Tecrübe birkaç defa akamete uğruyor ve hayli sıkıntı mevzuu oluyor. Nihayet en kara yüzlü çingenelerden daha karanlık suratlı bir adam bulunuyor ve bir dere içinde titreşe titreşe bekleyen 20 mâsumun işi bitiriliyor.
Murat suyunun kandan kıpkızıl aktığını görenler olmustur.
Celâl Bayar’ın Başvekil ve Mareşal Fevzi Çakmak’in Genelkurmay Başkanı bulunduğu 1938 yılında cereyan eden Dersim faciası, bütünleştirilmesini okuyucularimizin hayaline ve istikbaldeki tarihçinin kalemine bıraktığımız birkaç teferruat çizgisi halinde budur! Dayandığı tek sebep de birtakım âsâyişsizlik ve itaatsizlik bahanesi altında, bütün Doğu Anadolu’yu kapsayıcı olarak, o mıntıkanın bir türlü sulandırılamayan koyu İslâmi rengidir.
Bir kıvılcım halinde gösterdiğimiz Dersim yangınının kömürleştirilmiş 50.000 cesedinde, kutup şahsiyetler dışı bir yığın olarak din mazlumluğuııun en çarpıcı levhasını seyredebilirsiniz.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

168 Yanıt to “NECİP FAZIL’IN DİLİNDEN DERSİM KATLİAMI!”

 1. Bigfoot 10 Mayıs Perşembe 2012 2:02 #

  Sen ne konusuyorsunlan ehli beytim
  Diye geciniyorsun lan ehli beyt direk kendisi peygamber efendimizdir ona bakarsan efendimizin soyu kizi fatimadan geciyor ehli beyt bizzat aile demek bu efendimizi ailesini kapsar dar goruslu bilinciz seni siz aleviler ehli beyt diye geciniyorsunuz oysa ehli beyt dedigin ALI HUSEYIN HASAN FATMA efendimizin sunnetini yerine getirdiler ve kurana tabi oldular uyguladilar ehli beyt dedigin efendimizin uyguladigini yapar kor cahiller yobaz siz siniz EHLi BEYT demek efendimiz demek aslinda burda daha fazla yazardim
  Ama sana sizlere hocalik
  Tasliyacak degilim aleviyim
  Diye geciyorsunuz ama varya ALInin degil zulfikari bir tenni olamazsiniz ALI kim siz yallancilar alinin bir yaptigini bile yaayanlar allah sizi islah etsin hidayete efendimizin SUNNETINE ve KURANINA dinin diregi olan ve alinin hic birakmadigi NAMAZ ibadetine kavustursun vesselam

  • Tarkan 5 Temmuz Perşembe 2012 9:35 #

   Git peygamberinin hayatini iyi arastir, kac kadin almis, kaciyla berber yasamis en kücük karisi kac yasindaydi, ondan sonra kutsal biriymis gibi tap dur.

 2. anonim 12 Ocak Perşembe 2012 19:13 #

  sizler daha olayı bilmiyorsunuz şeriatçı necip pisliğinin laflarını bir kısmınız destekliyorsunuz . Osmanlı da ve TC de asimile olayı yok bir kere olsaydı siz hepiniz böyle ayaklanmazdınız … Hükümetten yüz bulanlar hemen dersim isyanını soykırım diye gösteriyorsunuz Atatürk mü tecavüz edin dedi onlara … pislği yapan yapmış ona istediğinizi deyin ama bu ülkede eşit haklara sahip olmak istiyorsanız ki bizden daha fazla hakka sahipsiniz böyle HAİNLİK yapmayacaksınız .
  1- ÜLKEDE İSYAN ÇIKARSA BASTIIRLIR İSKAN POLİTİKASI GAYET NORMALDİR
  2 KAÇ YÜZYIL YAŞADIKLARI ÜLKEYİ BÖYLE PİS İDDİALARDA SUÇLAMAK SİZLERİN ACİZLİĞİNDENDİR. Elinize aldığınız kitap yok belge yok fısıltı gastesi okuyp burada mal mal yazıyorsunuz …. ACIYORUM SİZLERE

  • Tarkan 5 Temmuz Perşembe 2012 9:32 #

   lan Allah, Allah diye ülkenin anasini bellediniz.Bu nasil Allah tirki,Insanlarin ruhunu karatip birbirlerini katletmeye müsaade ediyor .alin Allah iniz sizin olsun.Bana böyle Allah in geregi yok!

 3. Bahar 26 Kasım Cumartesi 2011 2:21 #

  Ataturke laf edenlere sorulur; “hangi ulkenin pici olmayi tercih ederdin?”
  Turkiye Osmanli tarihinde ulkeler tarafindan zapt edilmistir. Ataturk sizi pic olmaktan kurtardi. Gidip once turkiyenin tarihini ogrenin sonra gelip yorum yapin….

  Dersim olayina gelincede, muslumanliktan bahsedenler; once Ehlibeyit ne dir bunu ogrenin… Kuranda geciyor, bilenler inkar etmeyin bari.

  Derslimliyim, Aleviyim, gercek Islamim, Ataturkum…

  NE MUTLU ALEVIYIM DIYENE!!!!!!!
  Susmayin,susturun aslinizi inkar etmeyin!!!

  YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALI !!!!!!!!!!
  Bizler Alevi olarak gercek Islamiz…

  • cihan 31 Ocak Salı 2012 12:10 #

   atatürkün kurtadığı yerler arasında doğudan bi il varmı sende bunu iyice okuyup incele. oradaki insanlar kendi iradeleriyle savaştılar ve sadece devletten silah yardımı aldılar ve sonunda noldu. işine gelmeyince evletin isyancı olarak adlandırıp kırıldılar

 4. vicdan 25 Kasım Cuma 2011 1:09 #

  osmanmisin nesin,sende hic allah korkusu yokmu,durustluk yokmu,gercegi kabul edince kuculecekmisin,sen gercekten allaha inaniyomusun,vicdansiz,inansaydin muslumanlikta karinca bile oldurmenin yeri olmadigini bilirdin,ama hayat cok kisa,bakalim obur dunyada pacanizi nasil kurtaracaksiniz,allah bu dunyada zalimlere dokunmuyo,dounsaydi zaten sen korkudan donuna sicardin,senin gibi kotu insanlar varken bu ulkede cinayetler tecavuzler,problemler bitmez,ALLAH SENI ISLAH ETSIN

 5. lezgin 30 Mayıs Pazartesi 2011 10:11 #

  yazıklar olsun bu türk gençliğine yazık yaa bu ne biçim bağnazlık hiç bi şeyi kabul etmiyosunuz…….

 6. nazmi 28 Nisan Perşembe 2011 16:13 #

  CHP, Askeriye ve diğer Türk İslam sentezcileri soykırım güçleridir.

  Kılıç sallayan devşirme Kemal, celladına tapmanın dramatik örneklerini sunmaya devam ediyor.
  Irkçı-faşist-şovenist propaganda zehiri ve asimilasyondan oldukça etkilenmiş Alevi dernekleri, Kemalizmin kendilerinin gerçek duruşları olduğunu, onun da kılıç sallayan Arap kahramanı Hz. Alinin devamı olduğunu iddia ediyor ve Kemalin kendisinin Alevi-Kızılbaş olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyorlar.
  Derneklerine, başa M. Kemal resmi, arasına keskin bir kılıç (Zulfikar) ve onun yanına da Hz. Ali resimlerini asan, tam manası ile devşirmeliğe bürünmüş kör cahil topluluk halkına ihanet etmeye devam ediyor.
  Kılıç çı Kemal’e yeniden dönersek: şimdiki CHP başkanının, Alman Himler’in gestapo yöntemlerinden esinlenerek isminin değiştirilmesi insanlığın yüzkarasıdır. Himler herkesi gaz odasına göndermiyor, çoğu muhalif Almanların ailelerini yok ederken çocuklarının alınıp adlarının değiştirilmesi ve bunların özel eğitilerek “Hitler gençlik taburlarına” verilmesini sağlayan bir yöntem geliştirmişti. Dersim Soykırım döneminde ailesinden 7 kişi öldürülen ve öksüzler yurduna, daha sonra da yatılı bölge okullarına alınıp adı değiştirilen, Nazmiye nufus dairesine kayıtlı bu kişinin esas adı Hıdır dır. Ailenin soykırım öncesinde soyadı ise söylendiği gibi Karabulut falan değildir. Soykırım arifesinde bütün Dersimlilerin ad ve soyadlarının değiştirilmesi kanun yolu ile yürürlüğe girmiştir.
  Dolayısıyla bu aileye Karabulut soyadı da istekleri dışında verilmiştir. Hıdır isminin Kemal diye değiştirilmesi, Karabulut soyadının da Kılıçdaroğlu diye değiştirilmesi Türkiye topraklarında nasıl bir barbarlığın yaşandığını ispatlamaktan öteye gitmiyor. Çocuk yaşta beynine yağma ve talanın, “kafirlerin” kafalarının kesilmesinin(kılıçla simgeleniyor) kahramanlık olduğu, kendisinin esas Türk olduğu, Atılla” nın soyundan geldiği, Arap asılı Hz. Ali”den kahraman M. Kemal” e varan geleneğin devamı olduğu, Alevi derneklerine de asıldığı gibi 3 sembolü(ali-zülfükar-atatürk) entegre eden Kemal Kılıçdaroğlu isminin onu “yabani”, “aşağılık” Dersimlilerden ayrıştıracağı sistematik olarak işlenmiştir.
  Bir kere Alevi Kültüründe Kılıç sembol falan değildir. Bu Şiilerde olabilir, Aleviler ile Şiiler ise tamamıyla zıt toplumlardır. Şii İslamın 5 şartınıda yerine getirir, camii ye gider, ramazanda oruç tutar ve hacca da gider, ama Aleviler bunların hiçbirini yapmaz…Alevilerin Arap Ali”sinin resimlerini asmaları ve evlerine Kılıç sembollerini yapıştırmalarının başlangıcı yeniye dayanıyor.Türk ırkçılığının yükseliş döneminde bir taktik olarak, Aleviliğin Müslümanlığın bir mezhebi olduğu ileri sürülmüş, otonomiye varabilecek hak ve toprak taleplerinin yokedilmesinin alt yapısı sağlanmıştır. Bu idolojik-politik bir proje olarak ortaya atılmıştır. Koçgiri isyanı döneminde bu projenin ana hatları çizilmiştir. Osmanlının dağılması ve ezilen halkların özgürlük bağımsızlık talepleri Alevi-Kızılbaş halklarının yoğunlukta yaşadığı Dersim – Koçgiri otonomisinin hala ayakta durması Kemalist Ittihat Terakkicileri korkutuyordu. Lübnan ve Suriyede de bağmsız devletlerin kurulması, artık sıranın Anadolu Alevilerinde olduğunu ve bunların bir an önce etkisiz hale getirilmesini acil kılıyordu. O dönemde Osmanlı padişahının en güvenilir adamı diye Anadolu”ya gönderilen M. Kemalin önündeki en önemli görev de bu idi. Fransız veya İngilizlere tek bir kurşun sıkmadan ilk yaptığı iş Koçgiri de isyan var diyerek İstanbul’ a telegraf çeken M. Kemal yaklaşık 24 000 Aleviyi acımasızca katletti. İttihat Terakki artıkları Paşalar, Koçgiride Alevieri katlederken Padişah ve aynı zamanda onların ağababası olan İngiliz ve Fransızlara da rapor verdiler. Çünkü, M. Kemalin bölgeye resmi olarak gönderilmesinin sebebi, İngiliz istihbaratına göre, artan başıbozuk eşkiya eylemleridir. Yani o dönemde İngiliz ve Fransızlar için birincil konu çeşitli çetelerin devriye gezen askerlere saldırmaları bölgeyi yağma talan hareketleridir. M. Kemal müteffikler adına bu başkaldıranları kontrol altına almalıydı: Kocgiri katliamı ile bayram etmeye başlıyan Müteffik ordu komutanları, Kemalin daha sonraki faaliyetlerini kontrol etme gereğini bile duymadılar ve böylece Kemal bu fırsattan yararlanarak kendi çıkarları için bütün çeteleri bir araya getirmeye başladı. Dikkati çeken diğer bir nokta ise, bu katliamdan sonra tek bir Fransız veya İngiliz askerinin burnunun kanamamasıdır. 1920 lerden 1923 kadar sadece 2 İngiliz askeri yaralanmıştır ve bunlarda Beyoğlu’ da RUM kadınlar yüzünden çıkan bir kavgada olmuştur… Koçgiride Alevilerin kitlesel imhasından 1 ay sonra M. Kemal Fransızlarla dostluk antlaşması imzaladı. Kurnaz İngilizler de onun göstermelik “asayiş problemi”, nin kamufulajını iyi kullandılar ve sınıra dayanmış Bolşevik hereketine karşı gerekli tamponu sağlayacak tek liderin o olduğunu Londra’ ya bildirdiler. İngiliz gizli arşivlerinden anlaşılacağı gibi M. Kemal hemen onların gözüne girmişdi. Laz Topal Osmanın bu katliama çekilmesi ise ona teklif edilen Sivas, Tokat ve Erzincanın kuzey alanlarındaki Alevi mal varlıklarııdır. İttihatçılar, Ermeni ve Rumların yokedilmesinde kullanılan yöntemi burada gene uyguladılar. Sözde topal Osman’ a Lazkiye otonomisi verilecek ve Alevi Kızılbaşlardan boşalacak alanlar da onun topraklarına katılacaktı. Mustafa Kemal neden 1923 yılına kadar amaçlarının “Saltanatı ve Hilafeti kurtarmak olduğunu neden tekrarladı durdu? öyle yaptı, çünkü Milli bir Türk devleti için çalıştığını söyleseydi, yanında kimseyi bulamazdı. O dönemde bu görüş, onun gibi bir kaç komplocu ırkçı general ile sivil bürokrat dışında kimseden destek bulamazdı. Ne yazık ki Topal Osman bu vaadi 2 sene sonra M. Kemal’ e hatırlatınca kellesi uçuruldu, Ama Alevilerin de bel kemikleri kırılmış ve otonomi talapleri büyük oranda yok edilmişti. Bu katliamla Dersim Alevilerinin en önemli batı cephesi yıkılmıştı. Doğu cephesi olan Ermeniler ise daha önce yıkılmıştı, Batıdan da savunmasız kalan halkın sonu şimdiden belliydi.
  Alevilerin esas sembollerine dönersek, bunlar genelikle doğanın birer parçalarıdır. Alevilik, sahte ideolojik poltik amaçlı projelerin yansıttığı gibi “ali evicilik, alicilik” değil, “alev” den gelmedir. Bir kere bu bir dil sürçmesi falan değil, açıkça ortada olan bir şeydir. Ali başka Alevi başkadır. Alev’ e tapma is Mezopotamya toplumlarının ana kültürü olan güneş ve ateşin kutsallaşması temelindedir.
  Tepeden bir devlet yaratılması için uydurulan sahte ideolojiler ile jenositleri sistemleştiren kemalist kadrolar 1928 lerden itibaren tüm alanlarda geniş ideolojik – politik çalışmalara girdiler. örneğin güneş dil teorisi saçmalığı almanya’ da yükselen Nazi akımlarından esinlenerek uyduruldu. Alevilerin mentalitede yokedilmeleri için ise Koçgiri kırımı ile temelleri atılan “islamın bir mezhebi” şeklinde ki projesi yeniden ortaya sürüldü. Başta Şevket Süreyya Aydemir olmak üzere kadrocuların uzlaştığı bir nokta, Ermeni ve Rumlar gibi diğer kadim Anadolu milletlerinin de nihai olarak ortadan kaldırılmalarıdır. Hiristiyan dinine mensup olanların başarıyla yokedilmeleri Kemalist kadroların iştahını artıriyor ve mücadele şiddetle tırmadırılıyordu.
  Dersim’den Ankara’ ya çağrılan bazı ileri gelenler ya satın alınıyor veya her yol denenerek beyinleri yıkanıyordu, ama o zamana kadar Alevilerin esas çekirdeğini oluşturan iç bölgelere ulaşamıyorlardı. Soykırım yapıldıktan sonra bütün dede, seyit ve pirler Malatyanın Akçadağ kazasında 3 aylık eğitime tabii tutuldu. Bu eğitim ile, dedelere, sehlere ve pirlere Atatürk posterleri, Hz. Ali posterleri ve Zülfıkar resimleri verilerek köylerine gönderildiler. Tamamen beyinleri yıkanan bu sözde ileri gelenler, halka ” esas müslüman ve türk ” olduklarını, islamın bir mezhebi olduklarını propoganda yapmaya başladılar. Köylerin her tarafı Arap Ali sinin resimleri ile doldu. TC nin geri kalan Alevileri asimile etme çalışmaları sistemli eğitim çalışmaları ile periodik olarak devam etti. Elbistan’ dan Tokat’a ve Erzurum’a kadar Alevileri yaşadıkları bütün alanlardan toplanılıp getirilen bir sürü Türkçe bilmeyen insanlardan celladına tapan ucubeler yaratıldı… Alevilerin Arap Ali’ sinin resimleri ile tanışmaları bu olaydan sonradır. Alevilere kılıç resmi bu şekilde dayatılmıştır. Çünkü o dönemde Müslüman olunca direkmen Türk olunuyordu. Yani alevilerin 500 senelik Osmanlı hükümranlığı döneminde Müslüman sayılmamaları ve şimdi birden bire “rütbe” almaları, Şevket Süreyya Aydemir ‘ in de dediği gibi ‘Kemalizmin bir dehasıyıdı’. Bu proje başarıya ulaştı, hafıza kaybına uğratılan Aleviler hak ve özgürlük telaplerinden vazgeçerek düşmanlarının saflarına geçtiler. Inönü Anilarinda; “bunlarin hemen hemen hepsinin okuma yazmasi yoktur, Türkce bilmezler, onlari mecmua kitap ile degil, resimlerle ikna edelim yönünde butun kadrolardan oneriler geldi…Onlar kendi inanclarinin adina benzeyen ve “AL” ile baslayan bizim Alevilği hemen birden benimsemedilerse de kafalari allak bullak oldu…..” der.
  Dersimliler, Rum ve Ermeniler Kemalizmin ırkçı milliyetçiliğinden ve Kemalist devlet dindarlığından çok çekmişlerdir. Kemal Atatürk dönemi Türkiye’nin en karanlık, diktatoryal dönemidir. Ermeni, Asuri-Süryani katliamları ve milyonlarca Rumu denize döken odur. Atatürk laik değildi, demokrat hiç olmadı. TC nin varlığı anlamına gelen Müslüman olmayanların yokedilmesi AKP’li devlet döneminde de hızında bir şey kayb etmemiştir. Müslüman olmayan aydınlar kurşunlanmış, boğazları kesilmiş ve masum insanlar ‘aklı dengesi yerinde olmayan’ genç Türklerin saldırı hedefi olmuştur. Ama ne hikmetse bu ‘akli’ dengesi yerinde olmayan genç Türkler  hiç bir cami imamını rahatsız etmiyor sadece Müslüman olmayanları öldürüyorlar!?!
  Varlığı yağma ve talana dayanan dejenere olmus capulcu Anadolu guruhu, ırkçılık üzerine inşaa edilen Kemalist devletin çağdaşlaşmasını isteyenlere kuşkuyla yaklaşıyor. O ‘’Devlet yıkılırsa ben ortada kalırım’’ sendromundan hala kurtulmuş değil. Yani kendisine Türk diyen ama genetik olarak Anadolunu Türk olmayan eski yerlilerinin genetiğini taşıyan bu halkın yüzde doksanı hala onun parazitliğini garantileyen objeden yana, yani askerci-çeteci. Seçimini kendi refahına ve geleceğine göre değil, devletin bakiyesi ve onun devamlılığına göre yapıyor. Bu açıdan tercihi mevcut yağma ve talanın bekçisi olan devleti temsil eden partilerden yana olacaktır.
  AKP, CHP, MHP ve diğer devlet partilerinin aday listelerine bakmak yeterli. Bu partilerin adayları ya çete, ya hırsız, ya dolandırıcı ve ellerinde insan kanı var.Aralarına serpiştirdikleri ‘Demokrat’ gömlekliler ise sadece işin aşentiyonu.
  AKP ve CHP bu sahte maskeleriyle sadece toplumu daha derin kaoslara sürükleyeceklerdir. Hesapları tarihidir. Halkı daha rahat nasıl kandırabiliriz. Makarna, şeker, buzdolabı gibi şeyler dağıtmak yetmiyorsa halkı kandırmaya o zaman onların içinde, onlardan birilerini satın alarak onları kandırmak. Bu, devletin züzyıllara dayanan politikası. Aleviyi kandırmak için dedeyi, dindarı kandırmak için imamı, hocayı alacaksın.
  Dersimliyi  kandıramıyorsan toplumda bir yere gelmiş birilerini ne pahasına olursa olsun satın almak. Bu gün AKP veya CHP saflarında yer alan ‘Ünlü’ Zazalar acaba hangi hesapları sonucu oaradalar. Kendi kimliği ve kültürü için mücadele eden birirnin Dersim soykırımını yapmış bir kimliğin ve kültürünün yanında ne işi olabilir ki?
  CHP DERSİM 38 SOYKIRIMINI YAPTI
  CHP’nin şovenizm, ırkçılık ve faşist politika ve pratiği oldukça açık ve net bir biçimde kör gözlerin bile göreceği kadar orta yerdedir.
  Sırf Dersim Jenosidi konusundaki faşist, soykırımcı, şovenist yüzü değil aynı zamanda Ermeni, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar, Azerbaycan vs gibi bir çok sorunda MHP’yi aratan taktik adımları ile söylem ve pratikleri tam bir gerçek kimliğine, sözde cumhuriyet kurucu kadrolarının da ruhuna uygun bir yere geldi. Aslına bakarsanız kendisine zoraki giydirilmiş sözde sosyal demokrat kimliğin de reddi de olsa; tam ve kesinlikle düzenin en önemli çekirdek örgütüdür. Kılıç sallayan devşirme Kemal celadına tapmanın en dramatik örneklerini sunmaya devam ediyor.

  Kemal Kılıçdaroğlu hemen hemen bütün seçim konuşmalarında bu konuya ilişkin soru geldiğinde “Biz Atatürk ne yaptıysa onu savunuyoruz.” demeye devam ediyor.

  Utanmadan soykırımı haklı gösteriyor, taptığı celladın yaptığına aynen sahip çıkıyor. Gerçekte olan, ırkçı CHP’nin kendi kimliğine dönüşü ya da boyanın dökülüp altta gerçeklerin çıkması vardır.
  CHP İttihat terakkinin devamıdır. Ermeni soykırımı, Rum soykırımını ve Anadoludaki diğer yerli hakların yokedilmesi sürecini ilerleten bir akımın devamıdır: 1880 lerden beri başlatılan temizlik hareketlerini yöneten bir partinin mirasçısıdır. Soykırıma uğradığı halde sürgündeki milyonlarca insanı bu soykırımı hak etmiş gibi göstererek, ortada bir isyan ya da “terörizm” varmış gibi havalar yaratıp, yeni soykırımlara zemin hazırlayan neo faşist CHP zamanını tamamlanmıştır. O gün iktidarda olan kurucularının, bugünkülerden zerre kadar farkları yoktur ve kesinlikle aynıdırlar. Dersimlilerce farklı algılanması, korkunun hükümranlığında gerçekleri bile ters yüz edecek bir asimilasyonla celladın mentalitesini kabullenerek, diğer bölge halklarının yokedilmesi sürecine katılmak trajik bir olayıdır.

  • gül 18 Kasım Cuma 2011 0:31 #

   katliamı Atatürk yaptırmamıştır katliamı yapanlar celal bayar fevzi çakmak ve ismet inönüdür. Atatürk hasta yatağındayken yapılmıştır bu katliam…

   • OZGUR ADAM 29 Kasım Salı 2011 11:02 #

    TARIHI IYI BILMEK LAZIM DOSTLAR…SARK ISLAHAT PLANI MUSTAFA KEMAL VE DONME.SABATAYIST ARKADASLARININ VE KADROLARININ KAFASINDA HER ZAMAN VARDI… BIR ULUS DEVLET KURMALARINA EMPARYALISTLER O GUNUN DUNYAYI PAYLASIM POLITIKASI KOSULLARINDA IZIN VERDIKLERINDE BU ZALIM CUM. KADROLARININ KAFALARINDA SON SEKLINI ALMIS VE KIYIM BASLAMISTIR.AYRICA EMRI ATATURK VE PLANLARI BIZZAT KENDISI YAPMISTIR.VE BU EMIRLER VE PLANLAR ARSIVLERDE MEVCUTTUR.AYRICA BOMBALAMALARI ATAN UCAKLARI VE AYRICA O DAGLARDA ASIRLARCA OZGUR YASAMIS OLAN BU MAGRUR HALKIN UZERINDE UYGULANAN GAZLARI ATATURK ALMANYADAN YANI ORTAGI HITLERDEN ALMISTIR.ZAMANI GELINCE TARIH HERSEYI YARGILIYACAKTIR.

    • hüseyin 11 Ağustos Pazar 2013 1:09 #

     ortağı hitlerdenmi almıştır tam bir cahilsin sen atatürkün yaşadığı zamanla hitlerin yaşadığı zaman kesişmiyor kafana sıçayım senin gbi cahiller yüzünden bu halde bu ülke

     • yusuf 4 Mayıs Pazar 2014 16:45 #

      almanların efsane lideri Adolf Hitler 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya’da doğdu. 56 yıl süren yaşam serüveni 30 Nisan 1945′de Berlin’de ölerek son buldu. atatürkk de 1881 1938 neresi kesişmiyor git br google amcaya sor bence

   • evren 1 Aralık Perşembe 2011 1:21 #

    sevgili dostlar bu dortlunun y.d.makedon m.kemal,malatya ve bingol beylerinin torunu inonu…,yahudi donmesi bayar,tam anlamiyla 38.katliamda cok buyuk payi vardir.yobaz fevzi cakmak bunlarin hepsinin parmagi vardir.ama bu dortunu yan yana koyarsaniz en masumu inonudur.en onemli nedenlerinden sadece birisi.yil1937 inonu basbakandir 1inci katliam genel olarak katliama surgune ve haksizliklara karsi koyan asiretler ve ahalisi uzerinde uygulanmistir.yil 1938 bayar basbakandir yobaz fevzi gkb.dir m.kemal agir hastadir inonununde farkli hesaplari vardir.bayar ve cakmakin aksine toptan katliam yapilmasina taraftar olmadigi ve bir takim girisimlerde bulundugu icin oldurulme korkusu vardir katliam sirasinda goz hapsindedir.bu zulmu ve bu zalimleri tarih yargiliyor simdi…..!

    • KOCGIRILI 1 Aralık Perşembe 2011 1:53 #

     hey dunya..! yil 1911 dersimin nufusu 510.000 civarindadir.bati dersimi kocgiri.dogu dersimi bingol kigi,palu kuzey dersimi erzincan erzurum bir bolgesi.guney dersim harputa kadar olan bolge cikardiginizda ic yani merkez dersimin nufusu 250.000 civaridir.bu nufustan 100.000 ni zorla ve baski nedeni ile goc ettirilmistir.80.000 ile 100.000 kiside 1937.38 de asirlarca bu cografyada ozgur yasamis bu herzaman dik ve magrur bu halkin bebek.cocuk.kadin erkek demeden uzerlerine gaz dokulerek ve yakilarak sungulerenek,,silahlarla,hitlerden alinan ucaklarla bombalarla,zehirli gazlarlarla katledilmislerdir.allahin isine bak bu zalimligi yapanlarin bu gun zurriyetleride ortada yok.tarih butun zalimleri yargiliyacak!..mutlaka birgun!…

  • vicdan 25 Kasım Cuma 2011 0:36 #

   sen nasil bir insansin,senin hic allahtan korkun yokmu,muslumanlik senin icin sadece bes sarti yerine getirmekmi,muslumanlik once insan olmaktir,sana aciyorum,allahi kandiramazsin,birgun hesap vereceksiniz

 7. TARIK TÜRK 16 Nisan Cumartesi 2011 3:05 #

  AŞAĞIDA SALAĞIN BİRİ TÜRKLER MOĞOLLARDAN VE ÇİNLİLERDEN KAÇARKEN KÜRTLERE SIĞINDI YAZMIŞ.SENİN BU YAZDIĞINA UFACIK ÇOÇUK BİLE GÜLER. EĞER SENİN DEDİĞİN GİBİ OLSAYDI BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN SINIRLARI ASYAYA KADAR UZANMAZDI. HEMEN BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN BİTTİĞİ YERDE YİNE BİR TÜRK DEVLETİ OLARAK KARAHANLILAR VARDI BU DEVLETTE ASYANIN GÜNEYİNDEYDİ. ÇİNİN YUKARI TARAFINDADA YİNE BÜYÜK BİR TÜRK İMPARATORLUĞU OLAN UYGUR İMPARATORLUĞU VARDI . ŞİMDİ ADAM GİBİ SÖYLE TÜRKLER KAÇMIŞMI? EĞER KÜRTLER TÜRKLERE KUCAK AÇTIYSA DANDANAKAN VE MALAZGİRT SAVAŞLARI NE İÇİN OLDU ÇOK SAÇMA KONUŞUYON.!!!!!!!!!!!!!!! TÜRKLER BUGUNKÜ AZERBEYCANIN BULUNDUGU BÖLGEYE KADAR GELMİŞ ORAYA YERLEŞMİŞLERDİ. TÜRKLERİN BU İLERLEYİŞİNİ GÖREN BİZANSLILAR TÜRKLERİN BAZI OTAĞLARINI YAKIP YIKTILAR KILIÇTAN GEÇİRDİLER BİZANSLILAR. BU HABER SULTAANA ULAŞINCA DERHAL BİZANSIN ÜZERİNE YÜRÜME EMRİ VERDİ. VE 1071 MALAZGİR SAVAŞI KAZANILDI. TÜRKLER ANADOLUYA GİRDİLER BATIYA DOĞRU İLERLEDİLER BİZANSI SIKIŞTIRDILAR. BİZ BU TOPRAKLARI BİZANSDAN ALDIK KÜRTLERDEN DEĞİL!!!!! BÖYLE SAÇMA SAÇMA KONUŞUPTA MİLLETİ YANLIŞ BİLİNÇLENNDİRME. AYRICA OSMANLIDADA ALEVİLER KATLEDİLDİ NECİP HOCA BUNU NİYE YAZMIYO DEVŞİRME PAŞA KUYUCU MURATUDA YAZSIN. 100BİN ALEVİNİN KAFASI KESİLİP ÇUKURLARA DOLDURULMUŞTU HANİ? EVET DERSİMİ İSYANININ BASTIRILMA EMRİNİN ATATÜRK VERDİ. AMA GİDİN KATLİAM YAPIN DEMEDİ. ATATÜRK KENDİSİDE GİTMEDİ. BUNU ATATÜRKÜN ÜSTÜNE YIKAMAZSINIZ. BUNDA İSYANI BASTIRMAYA GİDENLERİN SUÇU VARDIR. OSMANLI DA ALEVİLERİ KATLETTİ NECİP HOCA BUNLARI HİÇ BİZAMAN YAZMAZ AMA. 1938 TAM BİR FACİAYDI. AMA ALEVİLER CUMHURİYETİ HER ZAMAN DAHA ÇOK SEVDİLER OSMANLIDAKİ GİBİ DEVŞİRME ARAP EBUSUUD GİBİ ALEVİ KADINLARI SİZE HELAL DİR DEYİP BELİNİZE KUVVET DİYE BİR FETVA VERMEDİ EN AZINDAN.

  • murat karadağ 21 Nisan Perşembe 2011 20:01 #

   sende yaz aslanım türklerin tarihini yazacağına adam burada 50000 tane çocuk kadın ve ihtiyarın vahşice katledilmesinden bahsediyor senin aşağıda birinin yazdığı şeyemi takılıyon bende bir türküm ama türkler bu vahşeti yaptıkları için keşke afrikadaki bir yerli olsaydım en azından cahildir derdim atalarım ya şimdi bunları yapanlar ve bunların yapılması için o canilere o cesaret veren insanlara ne demeli hem burada atatürkten de bahsetmemiş hem senin bahsettiğin maraşeller de atatürkün 20 senelik silah arkadaşları değilllermiydi …hem atatürk zamanında bun ların benzerleri farklı farklı yererde olmadı mı 27000 kişinin canına kıyılmadımı bunlara ne demeli …

   • guvenc 21 Kasım Pazartesi 2011 10:01 #

    Aslında en önemli olanı gözden kaçırıyoruz. Bu katliam yapıldı evet ve her suçta olduğu gibi sebep olanlar cezalarını çekmeliler. Bu katliama neyin sebep olduğunu da ne kadar araştırsanız belki bulamazsınız ama en büyük dersi de bu Dersim’den almak gerekiyor. Hitler dediğiniz adamın dönemini en iyi bilen Herman Hesse adındaki yazarın ‘Öldürmeyeceksin’ isimli kitabını okumanızı rica ediyorum. Bunca yaşananlardan sonra neden insan olmanın önce yaşatmak olduğunu herkesin anlaması gerekiyor. Yalnız Hitler ile Atatürk’ü aynı kefeye koymak hatalı bir durum olacaktır zira bir tarafta konuşurken bile aklından adam öldüren bir tip diğer taraftan ise yurtta barış dünyada barış diyen bir adam var.

 8. REBEL 31 Mart Perşembe 2011 5:15 #

  arkadaşlar herkes kabul etsin dersimde katliam bal gibide yaşanmış herşeye körü körüne bağlı kalmayın at gözlüğüyle bakmayın araştırın benim yazdıklarımıda hemen kabul etmeyin ilk önce araştırın sonra yorum yapın oradaki kürtleri bi anda türkleştiremezsinizki ayrıca türkleştirmek tabiride saçma kemalist geçnliç devrimci gençlik diyip sadece 70 milyon ülkede en fazla 15 milyon inasanın desteğini alarak bi yere varamazsınız herkesin mutlaka yanlışı olur sadece peygamberler hata yapmaz atatürk bi hata yapmış olabilir ama gidipte o yaptıysa doğrudur deyip geçmeyin hata etmiş olursunuz ortada bi suç varsa bu suçu ortaya çıkanlar cezalandırılmalıdır gidipte hamile kadınlar veya çocuklar değil…

  • Türküz Türk 1 Nisan Cuma 2011 23:36 #

   Bu ülkeyi bölmek isteyenlerin, bu uğurda ecdadıma kurşun sıkan kefere ingilizden yardım isteyen densizin cezası ölümdür. Yukarıda yazılanların çoğu abartı ve demogojiden ibarettir. Ama boşuna heveslenmeyin akp açılımı rafa kaldırdı “yemedi tabi” onun için böyle dolduruşlara gelip de üç beş kendini bilmez provokatörün yaptığı şeyleri Devlete mal etmeyin. Zamanında müdahale edilmese idi bu gün PKK gibi o bölgede de terörist gruplar oluşurdu. Hem size ne oluyor. O bölgenin alevi- kürt insanı daha düne kadar “zulmetti” dediği CHP ye oy vermiyormu idi, Dersim meselesini yeni mi anladılar. Dedeleri anlatmamışmıydı… Hadi ordan, hadi ordan…

 9. munzur_Amed 6 Mart Pazar 2011 1:02 #

  dersimde kocgirida ağrida daha niceleri biz kurtlere soykırım yapıldı bunuda bu faşişt cumhuriyet yaptı ve gün gelecek bununda hesabinida verecek

  • osman 13 Nisan Çarşamba 2011 21:58 #

   iyi yapmışlar keşke tam bitirseydi bunu…

   • H.O.Z.A.T. 8 Temmuz Cuma 2011 15:16 #

    osman senin ananı sikerim ..

   • Hande 27 Eylül Salı 2011 12:42 #

    Esas bitirilmesi gereken senin gibi baska kültürlerle yasamayi bilmeyen ilkel köpekler.

   • gül 18 Kasım Cuma 2011 0:35 #

    yazık çok yazık insanlık ölmüş…ben aynı şeyi senin için demeyecem osman allah sana ve ailene uzun ve güzel bir ömür versin…

   • FATMA ÖZTÜRK 28 Şubat Salı 2012 14:02 #

    AFERİN OĞLUM YORUMUNDAN ANLAŞİLİYORKİ İYİ BİR EĞİTİM VE AİLENDEN İYİ BİR TERBİYE ALMİŞSİN O İYİ DEDİĞİN KATLİAM SANA VE AİLENE DE NASİP OLUR İNŞALLAH AMİN…

 10. Mustafa Mustafa 24 Şubat Perşembe 2011 23:52 #

  MUSTAFA KEMAL 600 YILDA YAPILAN 50 İSYANIN KARŞILIĞINI VERMİŞTİR, KURAN’DA ÖVÜLEN TÜRK MİLLETİ AMAN DİLEYENE EL KALDIRMAZ, BU GÜRUHA 50 KEZ YAŞAMA HAKKI TANINMIŞ HER BİRİNDE YENİDEN İSYAN GÖRÜLMÜŞTÜR. YENİ KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZOR ŞARTLAR ALTINDA AYAKTA KALMAK DURUMUNDADIR; ERMENİ TEHCİRİNDE OLDUĞU GİBİ BU BÖLGENİN DE TEMİZLENMESİ İCAP ETMİŞTİR. KARŞI KOYULMUŞTUR – SAVAŞ HALİDİR.ÖLENLER KADAR SÜRÜLEN VARDIR.YANLIŞLAR DA VARDIR. ANCAK İLK KANI AKITAN ONLARDIR.

  • özlem kanik 5 Mart Cumartesi 2011 15:56 #

   Yazıklar olsun yazdığınız yorumu hayretler içerisinde okudum. Tarihin hangi zamanında müslüman müslümanı katletmiştir.Bu nasıl savaştır. Türk askeri nişanlısının gözü önünde sevdiği kıza tecavüz eder arkasından ölüdürür ve çocuk dayanamayıp kayalıklardan kendini atar. Hangi babanın gözü önünde evlatları yanan ateşe atılır. bende BİR DERSİMLİYİM VE O ZAMANIN SİYASİ LİDERLERİNİ EN BÜYÜK AHLARIMLA KINIYORUM… ETME BULMA DÜNYASI LÜTFEN TARİH OKUYUN…. LÜTFENNNNN….

  • murat karadağ 21 Nisan Perşembe 2011 20:04 #

   bence onca kuran okudum türk kelimesine rastlamadım arkadaşım yoksa bunuda bahçelimi :) :) :)

  • Hande 27 Eylül Salı 2011 12:54 #

   Ortada Isyan filan hic olmadi. Türk Cumhuriyetinin yüzyillardir tek bir politikasi vardir; türk ve müslüman olmayan halklarin asimilesi ve yok edilmesi. Bunu da halen uygulamaktadirlar! 1993 yilinda yakilan Madimak oteli de bunun bir örnegidir. Sayi farkermiyor gaddar Türk ve müslüman devleti icin. Bir, iki ya da üc, ne kadar alevi öldürürsen kardir politikasi, bahane buldugun yerde öldür ve bitir politikasi. Soykirim yapmak icin bahane yoksa bahane bul politikasi!!! Allah hepinizin belasini verecek Bozkurt köpekleri. Ben Aleviyim, Allaha sonuna kadar inaniyorum ve müslümanlardan nefret ediyorum. Müslümanlik iyi bir din olsaydi tarihi kanla, katliamlarla dolu olmazdi.

 11. mustafa erdoğan 29 Ocak Cumartesi 2011 17:50 #

  İster faşist,ister komünist ister ateist ister haçlı olsun farketmez Allahın laneti bütün zalimlerin üstüne olsun.Zalimler için yaşasın cehennem.

 12. ziya çartıl 24 Ocak Pazartesi 2011 23:12 #

  HiTLERE GAZ ODASI NI BİZ ÖGRETDİK DERSİMDE MAGRAKARA GAZ DÖKÜP İNSANLARI YAKTIK YIL 37/38
  HİLER 44 DE DAHA GELİŞTİDİLER GAZ ODASINI YAPTILAR TÜRKİYEDE C H P İKTİDAR MİLLİ ŞEF DÖNEMİ 35 ŞARK PİLLANİ MİMARI DİKKATİNİZİ CEKERİM

  • KURMANJ75 21 Haziran Salı 2011 15:43 #

   KÜRTLER DE ŞİMDİ PKK SAFLARINDA TC ASKERLERİNİ ESİR ALIP YAKSA MEFSİ MÜDAFA SAYILIR AMA ÖYLE OLMUYOR İŞTE KÜRT HALKI İNSAN SEVGİSİYLE DOLUDUR VE FAŞİZME HER ZAMAN DERS VERMİŞTİR O YÜZDEN DİYORUZ YA KÜRDİSTAN FAŞİZME MEZAR OLUCAK!!:)))

   • meveddet 17 Kasım Perşembe 2011 15:42 #

    hadi ya kürtler mi sevgiyle dolu Pkk denen aşağılık örgütün bırak silahlı catışmayı, mazlum halkı öldürmesinin yaptığı sivil terörün insan sevgisiyle alakası ne?Ne farkı var onların yaptığının?Saçma sapan konuşuyorsunuz bir halt bilmeden

 13. cenc 6 Ocak Perşembe 2011 3:13 #

  dünnyanın herhangi bir yerinde bir mazlumun ahını işitipte, oh çekenler zulüm onları bulduğunda ah çekmesinler. insan yaşadığı sürece ve insanı alameti taşıdığı sürece insandır. zalimlere lanet olsun. onlar habil le kabil gibiderler, biri şeytan biri mazlum.

 14. hacı_21 27 Aralık Pazartesi 2010 17:12 #

  bu ülkede ne oluyorsa hepsinin altında faşizm denilen illet vardır.geçmişini bilmeyen bir toplum hatalaryla yüzleşmeyen bir toplum asla ayakta kalmazda.bu cumhuriyet günahıyla sevabıyla hepimizindir.fakat geçmişte yapılmış olan hataları h.i kimse ama hiç kimse görmezden gelemez.dersim katliamı bunlardan biridir.devlete isyan etmek bir suçtur kabul ediyorum.ama isyancıların yanında onbinlerce günahsız insanın gadarca vahşi bi şekilde öldürülmesini, kızlara tecavüz edilerek öldürmenin,hiçbir mazareti olamaz.bunu yapan soysuzları hala aramızda barındırmakla bizde onların suç ortağı oluyoruz.bu ülkede kürt türk ayrımını çıkaran ordudur.tarihteki bütün türk devletlerine bakın kuranda yıkan da ordu olmuştur.21.yüzyıldayız ama hala t.c devletinde askeri vesayet decam etmektedir.benim zoruma giden şey doğunu hiçbir karış toprağını görmeyen orda yaşamayan insanların kalkıpta bu konuda konuşmasıdır.ama tarih zamanı geldiğinde hepsinden hesap soracaktır.bu ülkeyi bölen ırkçılara lanet olsun.

 15. ali 5 Aralık Pazar 2010 1:44 #

  dersim bu cumhuriyetin tarihinde bir kara lekedir bir soykırımdir bunun gibi ermeni söykırımı gibi nice soykırımlar ve faili mechullar var bu cumhuriyet bu karanlik tarihiyle yüzleşmeden bu ulkede güzele dahir hic bir şey olmaz. bunu herkeste görecektir.

 16. yağmur 29 Kasım Pazartesi 2010 14:34 #

  BENCE HEPİMİZİN BAŞTA ŞUNU ANLAMASI LAZIM MİLLİYETÇİLİKTEN ÖNCE HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ VE HEPİMİZ KARDEŞİZ.BU ÜLKE O KADAR IRK BARINDIRIP NASIL ŞU ZAMANA KADAR YAŞADI TABİKİ BİR BÜTÜN OLDUĞU İÇİN.GEÇMİŞTE YAPILMIŞ HATALARIN YENİ HATALARLA ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ.BİZİM GÖNLÜMÜZDE İMAN SEVGİSİ OLDUKTAN SONRA BİZİ KİMSE BÖLEMEZ.

  • Hande 27 Eylül Salı 2011 13:34 #

   Yagmur ben müslüman degilim, aleviyim. Aleviler de müslüman degil. Alevilerden bazilari müslümanligi asimilation döneminde kabul etmisler ya da müslüman olduklarina inandirilmislar.Nazminin yazdiklarini okursan anlarsin hepsi dogrudur. Bunlari da klatliam zamaninda dersimden kacip yurdisina ya da baska sehirlere yerlesen Alevi halki cok iyi biliyor. Yazindan anlasilan, diger halklarla müslüman olduklari sürece kardesce yasayabilirsin. Müslüman olmayan insanlarla neden kardesce yasayamiyor sunuz onu anlamiyorum? Neden baska dinlere karsi saygi duyamiyor sunuz? Dünya bol ve cesitli kültürleri, dinleri, dilleri ve irklariyla güzeldir. Dünya sadece saf müslümanlardan ya da saf türk irkindan , ya da Hitler amacina ulassaydi ve dünya sadece saf sarisin, kusursuz ve özürsüz alman irkindan olussaydi SIKICI olmaz miydi?Eger ki Müslümanlik size bu düsüncelre yönlediyriyorsa, iyi bir din degildir.

 17. ez 27 Kasım Cumartesi 2010 13:59 #

  İntikam!
  İntikam!
  Kürt namusuna sürülen lekeyi temizlemek için.
  İntikam!
  süngülenen yüzbinlerce Kürt yavrularının feryadını dindirmek için.
  İntikam!
  Girdaplara atılan, ateşlerde yakılan gelin ve kızlarımızın Kürdistan afakında oğuldayan eninlerini teskin için.
  İntikam!
  Darağaçlarının altında ölümü kahramanca selamlayan, “yaşasın hür ve müstakil Kürdistan!” diye haykırarak sehadet tacını giyen binlerce vatan kurbanlarının gayelerini tehakkuk ettirmek için.
  İntikam!
  Kürdistan denilen harabezar anayurdun istilası için.
  İntikam!
  Kürt diyarında uluyan sırtlan ve çakallar ırkının mülevves vücutlarından Kürt vatanını tathir için.
  İntikam!

  • recep 19 Aralık Pazar 2010 22:28 #

   ölenler aleviydi,bizdendi.onları öldürenlere ve intikam deyip bölücülük yapanlara lanetler olsun…..

  • Hande 27 Eylül Salı 2011 13:53 #

   Intikam cözüm degil. Türk milleti belasini buluyor zaten. Kendi tarihiyle yüzlesemektiklerinden dolayi, uyduruk bir tarihleri var. Kendi cocuklarina bu yalanci tarihi ögretiyorlar´”kahraman türk tarihi” ni. Ircki ve katil türk tarihini hic bir yerde göremiyoruz. Saglikli ve dogru düsünen cocuklar yetistireceklerine, irkci askerler yetistiriyorlar. Cocuklar ilkokularda asker gibi siraya dizilip önce istiklal marsini okuyup öyle siniflara dagiliyorlar. Kücük cocuklarin Istiklal marsindan anladigi kelimeler kan,yildiz, canavar,toprak,cennet. Kücük cocuklarin kücük yasta beyinleri kan, savas, vatan, millet sakaryayla dolduruluyor.Yani saglikli iyi düsünen millet yerine, hasta ve cani bir milletin temelleri atiliyor.Kücük cocuklarin kan,savas yerine barisi, sevgiyi, sarkilarla ve oyunlarla mutlu olmayi ögrenmesi gerekir. Kör gözlerinizi acin artik. Savas intikam hic bir seyin cözümü degil. Saglikli bireyler yetistirmek gerekir.

 18. burçin 23 Kasım Salı 2010 20:35 #

  zavallısınız.ama şunu unutmayın yapıaln bu katliamların öcü eninde sonunda alınacaktır.kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmaz.ama bügün ama yarın…hangi insan evladıdır ki hamile olan bir kadının karnını kesip cenini köpeklere yedirsin ve hangi insan evladıdır ki zamanında olmuş bu katliama iyi olmuş keske geride kalanlrıda öldürselerdi desin?işte türkiye cumhuriyeti diye övündükerli bu topraklarda yaşayan ve türküz diye gurur duyan bu toplumdaki insanlar 1936 da aynıydı şimdide aynı.bunlara insan demek istemiyorum bunlara ancak faşizmin köpekleri diyorum.dersim katliamına katliam demiyen isyan diyen zatlar illa katliam demeniz için aynı olayın başınızdan geçmesi mi gerekiyor?yazık ki ne yazık…

 19. bulanık 9 Kasım Salı 2010 11:41 #

  tarihte her millet zaferini büyük bir övgüyle büyük bir ihtişamla anlatırken karşısındaki de maglubiyetini,güçlüklerini aynı derecede anlatacaktır elbet!hiç bir insan mükemmel değildir hatalar yapabilir.atatürkte öyle bütün üst düzey yöneticiler ve hatta sivil halkta öyle.hatalar yapabiliriz.eğer bizler bu vatanın birer üyesiysek türk kürt demeden bu vatan için birlik olup savaşmış isek bu böyle devam etmeliydi. uğruna savaştığın bir vatanda pay istemek yada beklemek olmayınca isyan etmek ne demek!? elbetteki sonuçlar böyle olmamalıydı.bu bir vahşet!akıl almaz bir sonuç.telafisi yok olamazda.hiç bir şey bi insanın canına karşılık gelemez.günlerdir bu isyanları okuyup araştırıyorum.bir çoğu yanlı abartılmışda olsa sonuç aynı.netice; insanlık ayıbı! ancak bilmeliyizki bunların hepsi bu vatan için yaşandı.bu vatan bizim hepimizin! birlik olmak varken bölmeye çalışmak neden? neden hala dağlarda propoganda yapılıyor bu düşünceler için. neden şehitler veriyoruz? neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz? bütün mesele kedimizde bitiyor aslında.bu zihniyetler değişmedikçe geri gideriz ileri gidemeyiz. 1. dünya savaşı bitti kurtuluş savaşı bitti savaşlar bitti…neden hala ilerleyemiyoruz çünkü bazı şeyler savaşla darpla çözümlenemez.konuşarakta!evet bu bir vahset tekrar ediyorum ancak bizden öncekiler bize bizler çocuklarımıza çocuklarımız çocuklarına bunları aktararak yetişecek bir nesil ancak düşman olmayı ve savaşmayı öğrenir.sonuç hiç değişmez.ne bu vatanda bir kürt devleti kurulur nede başka bir devlet.vatan sevgisi imandandır! imanımız ne kadar güçlüyse bizde o kadar güçlüyüz. tek bir türkiye var ve hep öyle kalacak!birlik olmak isteyen olur istemeyen kendi küçük dünyasında fikirler üretmek için sadece yorulur!

  • Hande 27 Eylül Salı 2011 14:07 #

   Daglarda yapilanin ülkeyi bölmek icin yapilan propagandayla bir alakasi yok. Daglar da yapilanlar katliamlara, halklarin yok edilislerine dur demek icindir. Müslüman türk milletinin kimseyle kardesce yasamaya niyeti yoktur. Müslüman türk milletinin amaci müslüman ve türk olmayan bütün halklari ya yok etmek, ya da kendi kültürü icinde eritmektir. Planli bir sekilde o insanlara soylarini,dillerini, dinlerini, kültürlerini unutturup, türk ve müslüman olduklarina inandirmaktir. Kendi kültürleri icinde eritemeyeceklerini de yok etmektir. Yani bir insan kendi kültürünü, dilini ve dinini yasatmak isterse isyan etmis, devlete baskaldirmis ve devleti bölmeye calismis oluyor. Bu yüzden de ölümü hakketmis oluyor.

   • Turk 27 Kasım Pazar 2011 21:44 #

    Musluman Turklerin senin dedigin gibi bir niyeti olsaydi, su an dunyanin 4 te 1 lik bolumu musluman’dı ve hepsi Osmanli Turkcesi konusuyor olurdu. Atalarimizin icinde oyle bir niyet olsaydi, fethettikleri yerdeki herkesi yokeder yerine musluman Turk bir halk yetistirirdi. Oysa ki biraz tarih okuyorsan bunun boyle olmadigini bilirsin!!!

 20. bulanık 9 Kasım Salı 2010 11:24 #

  tarihte her millet zaferini büyük bir övgüyle büyük bir ihtişamla anlatırken karşısındaki de maglubiyetini,güçlüklerini aynı derecede anlatacaktır elbet!hiç bir insan mükemmel değildir hatalar yapabilir.atatürkte öyle bütün üst düzey yöneticiler ve hatta sivil halkta öyle.hatalar yapabiliriz.eğer bizler bu vatanın birer üyesiysek türk kürt demeden bu vatan için birlik olup savaşmış isek bu böyle devam etmeliydi. uğruna savaştığın bir vatanda pay istemek yada beklemek olmayınca isyan etmek ne demek!? elbetteki sonuçlar böyle olmamalıydı.bu bir vahşet!

 21. mehdi 6 Kasım Cumartesi 2010 21:36 #

  yukarıdaki yorumculara cevaptır:Osmanlıdan buyana ve cumhuriyet döneminde Yavuz sultan selimden başlayıp atatürkün cumhuriyet dönemine kadar ve bugünkü zamanımızda kimisi dış kaynaklı tertipler kimisi devletin içindeki güçlerin kendiliğinden yaptığı ve kendi halkına yaptığı eşi benzeri görülmemiş katliamları haklı görenler ve bununla övünenler ancak basit insanlardır.Basit insanlar kendi halkına yapılan katliamlarla övünüp dururlar. savunmasız halkına kadınlara çocuklara yaşlılara hamile kadınlara kunakdaki bebeklere katliam yaparlar sanki bir kahramanlık yapmış gibi hiç bir dinin emretmeyeceği ve dini inancı olan va Allah korkusu olan zalimler ve basit insanlar kendi halkına yaptığı katliamlarla övünmek yerine Deniz GEZMİŞlerin ve nice kahramanların yaptığı gibi ülkemizi düşmanlardan ve içimizdeki kan emici yabancı güçlerden Irakta kafamıza çuval geçirenlerden.Filistine yardım götüren Gazze 1 yardım gemisine operasyon yapıp 12 insanımızı şehit eden ve ülkemiz üzerinde türlü senaryolar düzenleyen güçlerle mücadele etmek dururken kendi içimizde geçmişte yapılan olaylarla övünmek yerine herkesi soğuk kanlılıkla hiç bir ırk ve meshep ve siyasi görüş ayrımı yapmadan mücadele etmek ülkemizi güçlü bir Türkiye haline getirmek tüm halkların huzurlu bir şeklde birbirine hoşgörüyle bakan bir devlet olması için mücadele etmek basit yönetici insan olmaktan çıkar gerçek vatanseverlere yakışır bir yapıya sahip olmak gerçek bir vatanseverlik ve milliyetçiliktir.

 22. erdal tepe 7 Ekim Perşembe 2010 12:07 #

  kardeşlerim,şimdiye kadar yazdığınız yorumları okudum.hem kürt hemde türk kardeşler medeni toplumlar tartışma yaparken tarih kitaplarını açar inceler ve yeteri kadar tatmin olmadıklarını anladıklarını düşünürlerse o coğrafyaya gider,birinci ağızdan yada tanıklıklarına güvenilen insanlardan yakın tarihimizi öğrene bilirler.Ama tartışmayı bile yapamadığımız,birbirimize hakaretler ederek çözüm üretemeyeceğimizide anlamamızın gerektiğini düşünüyorum.Ben dersim demenan aşiretine mensubum yaşananları eksiğiylede olsa bilen bir arkadaşınızım.Evet dersimde katliyam olmuştur o zamanın şartlarında dersimliler büyük eziyetlere maruz kalmışlardır,bunu ben değil tarihçiler söylüyor.şimdi hal böyle iken neden birbirinize hakaretler ediyorsunuz.

 23. Berryjam 17 Eylül Cuma 2010 22:14 #

  Dersimde yapilan vahseti nasil hakli görebilir insan anlamioyrum, sirf atatürk yapmis diye dogrudur demek nasil bir cahilliktir??? Ben ne kürdüm ne de alevi ama bu yapilanlari hicbir sekilde hakli göremiyorum. Atatürk bu zulmü sadece dersime yapmadi zamaninda ayni kürtleri kandirip kurtulus savasinda kullandigi gibi dönemin önemli dini liderlerini de bu sekilde kullandi halki kurtulus savasina tesvik etmelerini sagladi ve savastan sonra iskencelerle ÖDÜLLENDIRDI!!! Arastirin bakalim Said-i Nursi neler cekti atatürkten ki adamin tek sucu meclistekileri namaza davet etmekti… yillarca kürt olarak yasamis bir toplulugu bir anda türk olmaya zorlayamazsiniz tabi ki de isyan edeceklerdir zorbalik karsisinda ve malesef bugün o günlerin acisini cekiyoruz suanda bu ülkedeki bütün kargasa verilen sehitler hepsi atatürkün zorba yönetiminden bize kalan bir miras ve insanimiz hala bu adami taparcasina bagli, anlasilir gibi degil…

  • tuğçe 10 Ağustos Çarşamba 2011 21:59 #

   sen mi kürt değilsin berryjam :) ismin fransızca mı ingilizce mi kardeş??

 24. tolga 7 Eylül Salı 2010 12:30 #

  herkes kafasına göre yorum yapmış, necip fazılda bol keseden sallamış… burdaki 3 5 örümcek kafalıda birbirine düşmüş…
  Ne yapıldıysa bu ülkenin hayrına yapılmıştır! Bu böyle biline…
  intikam istiyen yada intikam alıyoruz diyen arkadaşa sesleniyorum, “Bu ülkenin şehitlerinin de kanı yerde kalmaz bunu böyle bilsin”

  • realist 14 Eylül Salı 2010 15:14 #

   senın anan tolgaya koyaram ibne cocıgı senın ananı bacını sıke o nla bende onların anasını orıspı evladı ananın yararı okdar insanı ne için işkencele öld
   irdiler ..ibne ibne konısma sanki iyi bi bok yemısın gibi..

   • feti 15 Eylül Çarşamba 2010 11:44 #

    keşke tamamınızı yok etselermiş sende böyle ağzından sıçamazdın şimdi vergi verme askere gitme devleti tanıma askeri karakola baskın yap özelliğiniz ne sizin ayrıcalıkmı tanıncaktı öle g.te böle ya..k koçum böyle devam ederseniz sıra sizin çocuklarınızın torunlarınızın başınada gelicek 50000 müslümanmış at yalanı s2m inananı

  • özlem kanik 5 Mart Cumartesi 2011 16:03 #

   TOLGA BENDE SANA DİYORUM Kİ SEN BU DÜŞÜNCEYLE BU SATIRLARI BOŞA DOLDURMUŞSUN… VE BENDE SANA BİR CEVAP VEREYİM O ZAMAN DERSİM KANI KANA KAN OLMAYACAKTIR.DERSİM DE KAYBETTİĞİMİZ BÜTÜN ATALARIMIZA BİR KEZ DAHA RAHMET DİLİYORUM… BUNLARI YAPANLARI ALLAH AFFETSİN.. BİZ SİZİ TÜRKİYENİN OKUR YAZAR ORANININ EN YÜKSEK İL OLDUĞU TESPİTİYLE EZDİK. BİZ SİZİNLE MEYDANLARDA BULUŞACAZ GELİYOR KILIÇTAROĞLU… HAS VE HAS DERSİMLİ…

 25. can 21 Ağustos Cumartesi 2010 14:31 #

  Ben nenemle hep davara (hayvanlari otlatmaya)giderken nenem bana siyenk tarafini gösterip aylardi ,annesinin ,babasinin ,kardeslerinin ,yegenlerinin,yengelerinin orda o degirmende süngülenerek katlettiklerini yillarca söyleyip aglardi.Dersim 38 i bir katliyamdir,o yara icimizdedir bu yarayi ben ogluma devredecem oglumda ogluma ki siz en sonunda kabullenesinizki biz bir hata yaptik,ama ben inaniyorumki,türkiyede demokratik insanlar vardir, diye biliyorlardir bizim allah gibi taptigimiz atamiz katildir.

 26. Hakab 8 Haziran Salı 2010 22:21 #

  Burda yazanlar az bile dedemin arkadasi orda savasmisti cavusluk yapmis.cocukkene dedem anlatirdi TÜRKLERIN kahramanca nasil savastigini.

  • cesur 5 Temmuz Pazartesi 2010 18:47 #

   ya sen ne yobaz bı ınsansın bunlar azbıle deyıp gurur uyuyosun bıde yapılanlarla sizin gibi zihnıyete insanlar oldukça daha çok insan hayatını kaybedecektır

 27. dersim 25 Mayıs Salı 2010 19:33 #

  dersim katliamı yapanların ırkçı nazilerden ne farkı var doğmamış bebeler masum çoçuklar düşmanmıdır onlar nasıl isyan edebilirki bune zihniyet

  • oğuz 24 Ağustos Salı 2010 13:05 #

   vergi verme,askerlik ypma,otorite tnıma….tamam bu osmanlının ve cumhuriyetimiz döneminden beri devletimizin orya karşı ekonomik ve eğitimsel olarak ilgisiz kalması sucundan kaynaklanmıyor değil..ama karadeniz bölgesinde de çlık çeken ,yolu olmayan,okulu bulunmayan köyler var..onlar neden isyan etmiyorlar..pontus oyunu oynanırken üzerlerinde neden kandırılamadılar…bu kürtlerin yapılarında var isyankarlık..ve bu vakitten sonra ne dinle ne eğitimle ne ekonomiyle kürt sorunu çözülemez…çözüm kürtlerin yok edilmesidir,sürülmesidir…

   • Hande 27 Eylül Salı 2011 14:14 #

    Cözüm senin gibi hasta insanlarin yetistirilmesini engelmektir Oguz efendi!!! Yolu olmayan, okulu olmayan isyan etmiyorsa, safliklarina doymasinlar. Devlet bakanlari milyonlarin icinde yüzerken, cocuklarini okula gönderemeyen köylüler bunu yutup oturuyorlarsa bu onlarin sorunu. O zaman mahkemelerde kalksin yahu, kimse hakkini aramasin. Bekleyin daha isyan etmeyin. Taki devlet ananizi belleyene kadar.

 28. aynur hizarci 22 Mayıs Cumartesi 2010 21:12 #

  eğer bir sucları varsa neden aralarından secmemişler .bizim dinimizde din dil renk farkı varmıki de bu insanlara zulum etmişler .cok acı okurkrn bile o insanların ne kadar acı cektiğini hissettim.

 29. hamdi azman 25 Nisan Pazar 2010 14:27 #

  EVET DERSİM ANADOLUDA YAPILAN TARİHİ BİR İNSANLIK AYIBIDIR.KEMALİSTLERİN BU MİLLE TE YAPTIGI SAYISIZ KATLİAMLARIN SADECE BİRİDİR.
  İSTİKLAL MAHKEMELERİ,İSKİLİPLİ ATIFLAR,SEYYİY RIZALAR DAHA NİCELERİ.BUNLARIN HESABINI ALLAH IN ADALATİ AHİRETTE ATATÜRK VE YANDAŞ SİLAH ARKADAŞLARINA SEVAPLARIYLA BERABER VERECEKTİR.

  • tuğçe 10 Ağustos Çarşamba 2011 22:04 #

   kemalistler vatanın bütünlüğü için yaptı tüm bu soykırım dediğiz şeyleri
   keşke yapmasalardı herkesin üzerine bineydi
   fransızlar ingilizler yunanlar amerikalılar
   o zaman sevapta günahta çokkk iyi anlaşılırdı
   ne din kalırdı
   ne namus
   ne ırk

   • Hande 27 Eylül Salı 2011 16:01 #

    Vatanin bütünlügü icin kendi halkini katleden zihni de ilk defa duyuyorum. Vatanin bütünlügü icin soykirim mi yapilir Tugce? Seni de ailen cocuklugunda peri masalllari yerine vatan, millet, sakarka , kan ve savas masallariyla büyütmüs. Yazik… Siz böyle büyütülmüssünüz de, yahu sizin hic mi akliniz yok? Iki gidim düsünecek hic mi beyniniz yok? Fransizlarla ingilizlerle ne alakasi var haince yapilan soykirimlarin? Kürt alevileri de fransizlara, ingilizlere karsi savasmislar. Bu yapilanlarin tek bir amaci vardir: Sadece müslüman türklerinden olusan Türkiyeyi kurmak. Bunun bedelini de kendi topraklarinda zulüm gören, soykirama ugruyan, kendi topraklarindan sürülen halk ödüyor.

    • Ottoman 2 Temmuz Pazartesi 2012 12:30 #

     hande böyle söylüyorsunda eğer geçmişe bakarsan birçok dindar insan karalanarak yobaz denilerek asılmıştır birçok alim yapmayın bu müslümanlığa uymaz dediği için asılmıştır kimse ses çıkarmamış devlete destek vermiştir devamında dersim katliamı olmuştur yani bu ülkede müslümanlık üzerine kurulduğunu söylemek çok cahilce bir söylem olur eğer öyle olsaydı ümmetçiilk halifelik makamı kaldırılmazdı bu ülke tamamen dinsizlik ve türk milliyeti üzerine kurulmuştur bu açık diğer güçlü olabilecek her kesim dindarlar kürtler aleviler katledilerek baskı altına alınmıştır ayrıca bir kez olsun kuranı okursan müslümanlığın çok farklı olduğunu her kesimi kucaklayan her insanı sevmeyi kimseyi öldürmemeyi söyleyen allahın kelamı oldugunu anlarsın dinde öncelikle insan olmak vardır bugun birtakım insanların yanlış seyler soylemesi yapması müslümanlıgın oyle oldugunu göstermez o yuzden bu konuda yorum yapmadan önce kuranı okumanızı öneririm birtakım seyleri insanlardan görerek öğrenmek yerine okumak daha faydalıdır bugun ülkemizde hiçkimse rahatça dinini yaşayamıyor zamanında laiklik kavramıyla müslüman topluluga sen evinde müslüman ol dışarı çıktınmı dini kimligini evde bırak denildi ama bir müslüman daima dini göz önünde bulundurmak zorundadır yani kardeşleri açken mutsuzken katledilirken gözünü kapayamaz haksızlıga sessiz kalmakta haksızlık yapmaktan farksızdır devlet zamanında birçok kesime zulmetti ama herkes devlettir bana zararı yok onlar yobaz vatan haini diye devlete destek verdi devlette tek tek hepsini biçti kıydı ama suç bizlerde hepimizde o gun onlar olurken herkes bütünleşipte ya noluyor biz kurtuluş mücadelesini verirken hepimiz savaştık o zaman müslüman alevi kürt laz diye ayırmadınız şimdi nolduda bu kardeşlerimiz bizden farklı oldu fark suydu Atatürk kendine göre bir yönetim bir devlet istedi herkeste ona taptı ne dediyse kanun dogru kabul ettiler kendi silah arkadaslarını bile astırtan birisine güvendiler düşünmediler bir kez bile ya bu insanlar daha düne kadar bu vatan için savaştı bizim kardeşlerimizdi ne olduda vatan haini oldular

 30. (türk)iyeli 4 Nisan Pazar 2010 16:13 #

  DİKKAT!!! Arkadaşlar bizim öncelikle bu anlamsız ve yersiz ırkçılık tartışmalarını bir tarafa bırakmwmız gerekiyor.Ne türk kürtten ne de kürt türkten üstündür, BU BÖYLE BİLİNE.Üstün olan ancak adil olan, iyi düşünen ve vatanına hayırlı olmaya çalışandır.Böyle üzücü olaylar da ancak şanlı tarihimizi lekelemektedir.Sizleri bir kez daha akl-ı selim bir şekilde düşünmeye çağırıyorum.

  • realist 14 Eylül Salı 2010 15:23 #

   vala sen mertsen arkadaş yanı cok guzel konuşmusun lakın bu bazı irkcilar türkiyeyı yok etmekten başka bi bir şey yapmamaktadır birde muslumanız diyorlar arkadaş buysa muslumanlık ben deilim islam ilk gerekce eşitlik bariş tir bu ne yav hırıstıyanların yapmadıklarını muslumanlar yapıyor hemde bir birine

 31. kadir62 31 Mart Çarşamba 2010 7:10 #

  ulan köpek oğlu köpekler.pis faşistler sabahtan beri yazdıklarınızı okuyorum hala bazı şeyleri anlamak istemiyorsunuz.. şerrefsizler. şunu kabulleninin mustafa kemal de hata yapmıştır ve çok büyük bir hata. siz oradan kulaktan duyduğunuz işinize geleni anladığınız kadarıyla konuşmayın pis faşistler.gelin bu coğrafyada bu şehirde bu bölgede neler oluyor neler bitiyor bir görün öğrenin.anlamak istemediiniz şeyleri anlayın.yaşayana soracaksın duyana değil. duyduğunuz şeyler sadece bir saçmalık. bu katliamın emrini mustafa kemal vermiştir ve halkımız resmen yokedilmek istenmiştir. oturduğunuz yerden salak salak yorumlar yapmayın. eğerki bu ülkede hala böyle zihniyetler warsa (burada konuşan faşistler gibi)bu ülke kesinlikle ilerleyeemz ve tarihi gerçekler herzaman yüzüne vurulur.hala kürt türk düşmanlığı yapıyorsunuz sidik yarıştırıyorsunuz hain köpekler işbirlikçi şerefsizler.. bu ülke bağımsızlığına kavuştuıysa unutmayınki kürt diye adlandırdığınız bizlerin de payları vardır.sen aç araştır bakalım dersim katliamı neden yapılmış. neden isyan etmiş halk.açın okuyun öğrenin faşistler. 6ocak1936 da DERSİM yasak bölge ilan edilmiştir ve bölgeye giriş çıkışlar özel izne tabi tutulmuştıur.hal böyleyken de bütün sosyal hakları elinden alınmıştır.ve ayrı muameleme yapılıp oligarşiyle yöneetilmek istenmiştir.ve bunun üzerine isyanlar çıkmıştır ve yapılmakta olan karakollar ws.lere baskınlar düzenlenmiştir.burada tarihi belgelerde de yazan mustafa kemalin amacı DERSİMi insansızlaştırmak ve kesin şekilde ihlak etmektir.ve bunun için yasak bölge ilan edilmiştir ve bunun için bütün hakları ellerinden alınmıştır ve dersim halkına zulümler yapılmıştır. EYYYYYY ŞEREFSİZLER sesime kulak verin. mustafa kemali hep iyi değil yaptığı hatalaı seçimler kötü yönleriylede tanıyın.unutmayınki ezilen hakların intikamı büyük olur.(ayrıca yukarda yorumun birinde bi arkadaş dersimliye ayrı muamele yapılıyor işte herkese eşit muamele falan demiş ve kılıçdaroğlnu örnek göstermiş.bu arkadaş yorumu okursa lütfen sadece tek bişey isteyeceğim.google mahir demir yazsın ve o adamın dersimli olduğu için hakimlik ve savcılık sınavını 3kere üstüste kazandığı halde mülakatta elenmiştir. lütfen o arkadaş mahir demir yazsın ve henüz 2hafta öncesine kadar bütün gazettelerde yayınlanan bu haberi resmi belgeler eşliğinde okusun ve ondan sonra konuşsun) bütün DERSİM’Lİ KARDEŞLERİME SELAMLAR SAYGILAR…DERSİMLİ OLMAK AYRICALIKTIR!! herkes bunu kafasına soksun..

  • sdgghj 4 Haziran Cuma 2010 18:54 #

   evet bu ülkenin kurtuluşunda payınız var.inkar etmiyorum. olması gerekende budur. siz bu toprakların ekmeğini yiyip suyunu içtiniz yüzyıllar boyu. payınızın olmaması anormal zaten. ama şunuda sen inkar etme. türk toprakları üzerinde devlet kurma sözü veren devlete kandınız. ancak yönetim sizde olmayacak denince osmanlı dediniz. size bir muhtarlık verildi isyan ettiniz, böylece bizimle olup savaştınız. bunlarıda bir araştır istersen. o konuda eksiklerin var galiba.

  • Halil Tekin 29 Temmuz Perşembe 2010 4:33 #

   Ne güzel konusuyorsun…böyle küfürlü..kim ögretti,eger Atatürk olmasaydi kurtulus savasini yapmasiydi,acaba hangi devlet yönetiminde boyun egecektin!Sec istersen simdi Fransami,Ingilteremi…daha cok ..sen sec!

   • realist 14 Eylül Salı 2010 15:27 #

    ulan köpek atatürkte kürtlerle mucadele vermiştir ve kürtler sayaesinde türkiye cümhurüyetının temelını atmıştır ulan gercek tarıh okuyu iki üç pezevengin atmalarını gelşıp burda dfogrulama ıbne bıde kufur atma dıyor faşistlik yapma ozaman kardeşce konusalım bunu kafanıza bi yere sokun bu topraklarda bizim de kanımız döküldü ve epey dökuldu siz atanıza bile sahip cıkmıyorsunuz onun istek ve arzula

 32. beytullah 16 Mart Salı 2010 18:53 #

  BU BİR SOYKIRIMDIR… BUNU YAPMAK ŞEREFSİZLİKTİR… NASIL BİR İNSAN PSİKOLOJİSİ BU… BU NASIL TARİF EDİLİR… BUNU YAPAN ZİHNİYETİN VE BU ZİHNİYETE SAHİP BİR İNSAN NASIL BİR İNSANDIR… ELLERİMİ AÇIYORUM ALLAH A,,, BÖYLE İNSANLARI NEDEN YARATTIN DİYE İSYAN EDİYORUM… BUNU MEŞRU GÖREN ONUR SUZ İNSANLARA NASIL BİR YÜZLE BAKMALIYIZ… VALLAH İSYAN BİLLAH İSYAN… BU ÜLKE KENDİNE DÜŞMAN YARATMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR…. BEN BU ÜLKEYE DÜŞMANIM… BUNU YAPANLARA BUNU DESTEKLEYENLERE, KÜRTTÜR DİYE BUNU MEŞRU GÖRENLERE YALANCI MASUMLARA FAŞİST İTLERE KATİL PAŞALARA KATLİAMCI DEVLETLERE DÜŞMANIM….

  • ahmet 7 Aralık Salı 2010 19:00 #

   tüm alevi kardeşlerime buradan sesleniyorum. ben bir sünniyim öncelikle belirteyim. dersim katliamı cumhuriyet tarihinin yapmış olduğu adiliklerin yalnızca bir tanesidir. mustafa kemal alevi-sünni ayrılığını kullanarak böyle bir katliamın emrini vermiştir. hatta harekatın bizzat başındadır. resimleri de mevcuttur bulabilirsiniz. kürt kardeşlerimiz şunu bilsinler; burada yorum yapan sözde türk olan kişilerin türklüğünden şüphe duyuyorum. hani türkler mazlumun yanındaydı. ben de türküm ve buradaki alevi-kürt kardeşlerimin sonuna kadar yanındayım. bizi hiçbir güç ayıramaz birbirimizden. gerekirse onlara canımızı feda etmekten çekinmeyiz. biz türklüğü böyle bildik. cumhuriyet tarihinin pislikleri yakında çıkacak bekleyin kardeşlerim. sanmayın bu saltanatınız devam edecek kemalistler. ingiliz casusluğunuz avrupada ayyuka çıktı konuşuluyor. türkiyeye gelmesi yakındır. dersim katliamını gerçekten türk ve müslüman olan bir kişi kesinlikle savunamaz. kürt kardeşlerimiz selahaddin eyyübiyle bizim dinimizi savunmuştu şimdi biz de onların yanındayız. zalim kemalistler saltanatınız bitti artık…

 33. serhat 10 Mart Çarşamba 2010 20:54 #

  Katliyam her yerde katliyamdır ne devletin güvenliği ne de başka birşey hiç bir neden insanların ölümüne, yakılmasına mazeret olamaz. Ayrıca insanların devlete ihtiyacı yoktur devletin insana ihtiyacı vardır. Yani devlet için insan öldürmenin hiç bir açıklanabilir yanı yoktur. Tarihten örnek verenlere şunu sormak istiyorum Türkler Ortaasyada çinlilerden, moğollardan kaçarken onalrı hiç bir millet kabul etmedi bir tek Kürtler aralarına alıp destek oldular bu pek söylenmez çünkü işlerine gelmez ayrıca Kurtuluş Savaşında Güneydoğu Bölgesini Kuvay-i Milliye değil bölge insanı ve aşiretleri kurtarmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı için kürt liderlerle işbirliği yapmış ve Kurtuluş savaşı boyunca da Kürtlerle iyi geçinmiştir. Bunun en büyük kanıtı da 1. TBMM de Kürdistan Heyetinin bulunmasıdır. Ancak kurtuluş savaşı kazanıldıkta sonra sanki anadoluda sadece Türkler varmış ve kurtuluş savaşını sadece Türkler kazanmış gibi davranıldı. Bugün de Türkiye aynı zihniyetle yönetiliyor. Yorumların hepsini okudum bazıları o zaman gerekliydi veya Atatürk yapmışsa doğrudur diyor Atatür tanrı ve ya peygamber değil her ne kadar öyleymiş gibi gösteriliyosa da değil. Böyle bir katliyamı yapan kim olursa olsun nefretle kınıyorum. Bunun ve daha sonraki olayların hesabı elbette sorulacaktır ama mevcut zihniyet değişmedikçe türkiye her zaman bu tür olaylara gebedir ve Türkiyeyi de yiyip bitirecek olan bu zihniyettir.

  • bozkurt 30 Mart Salı 2010 20:09 #

   kardeşim bu olaylardan önce neler oldu biliyormusun hiç araştrdınmı bu olaydan önde tunceli türkiyeye bağlı hale getirilince bu (tabi artık askerlik vergi v.s)bunlar tuncelilerin işine gitmedim topluca ayaklkandılar bölgedekii karakolları basıp askerlerimizi halkın önünde boğazladılar 20000 TÜRK asker boğazlandı bunu önlemek için mecburen zor kullanıldı ama yukarıda yazılan olaylar tamamen abartılıdır.dersim bir isyandır

   • mehmet 20 Nisan Salı 2010 1:23 #

    ispatla canımı vereyim

    • DİLAN DİLEK 14 Kasım Pazar 2010 22:02 #

     bazen sen hiç birşey yapmamışsındır bi olayda hiç bir suçun yoktur ama bütün deliller senin suçlu olduğunu gösterir.bütün dünya senin dediğin gibi ispatla yada atatürkün bu konuda adı kirletiliyor dese ne fayda bütün dünya bile aynı fikirde olsa gerçek bu değildir ve benim görüşümdeki her insanda olayı yaşamamış olsa bile mantığını biraz adaletli kullanınca anlıyo kimin ne yaptığını.bu dünyada bunları sen ve ben tartışsak ne olur tartışmasak ne olur öyle değil mi.zaten kim ne yaptıysa öbür dünyada ortaya dökülecek ve herkes ne az ne de fazla herkes kendi yaptığı kadarının cezasını çekecek.güzel kardeşim 3 günlük dünyada boş işler bunları konuşmak.

   • dersim 25 Mayıs Salı 2010 19:37 #

    dersimi katliamdır bunun hiçbir nedeni olamaz insanlık dışı bi soykırım bi de kalkmış haklı göstermeye çalışıyosun o çoçukların kadınların bebelerin ne suçu vardı bu bi vahşet kabul edin artık

    • burçin 23 Kasım Salı 2010 20:25 #

     dersim olayı bir katliamdır.buna katliam demiyen kişilerin insanlığından şüphe ederim.

    • tuğçe 10 Ağustos Çarşamba 2011 22:42 #

     ya sayın dersimli kardeşim neden dersim ?neden bitlis değil erzurum değil muş değil hakkari değil ??
     kürtlükle bu işin ilgisi yokkkk olsaydı oralarda da soykırım olurdu değil mi ?toplu temizlik anlayışı varsa yapmışken herkesi temizlemezmiydiler sence??
     ben soykırım olduğuna inanmıyorum gereken vatan bütünlüğü sağlanmıştır
     defalarca halkı o dönemde uyarılmıştır bilmeyenler açıp biraz tarih okusunlar tarih
     iskan kanunu ise yurt dışında mübadele edilecek yurttaşlar için çıkarılmıştır
     saygılarımla

     • qım 18 Kasım Cuma 2011 13:46 #

      tuğçe zilan katliamı 35 bin kişi…
      ağrı isyanı katliyamı…
      şeh sait isyanında binlerce insan katletildi. kurumuş tarlalarda yakıldı..
      90 larda binlerce köy yakıldı binlerce insan öldürüldü..binlercesi sürgün edildi…
      koçgiri katliamı…
      17 bin faili meçhul bir katliyamdır…
      evet dersim katliyamının önemi hem alevi hem kürt olmalarıdır.. katliyamı gerçekleştirenlerin o dönemki konuşmalarında ordaki halk için kürt kelimesi kullanılmaktadır. bizim alevi, şafi olmamız halkımıza yapılan zülmü görmezden gelmemize engel olamaz..ister şafi ol ister alevi ol kürt halkına bir katliam uygulanmıştır.

   • murat karadağ 21 Nisan Perşembe 2011 20:13 #

    la de gitt sende oradaki doğmamış çocukmu yapmış bunu….

    • zeyno 20 Haziran Pazartesi 2011 21:51 #

     sen türk tarihini yanlış okumuşsun arkadaş malazgirt savaşında kürtlern yardımı olmasaydı anadoluya ayak bile basamazlardı türkler herşeyide türklere mal etme hem ismide kürtçe malazgirt

   • ESER 1 Aralık Perşembe 2011 2:48 #

    BOZKURT DEVLETIN TOPLAM KAYBI 200 KISIDIR.DEVLET ARSIVLERINDE HAYATLARINI KAYBEDENLERIN TEK TEK ISMI MEVCUTTUR…HERHALDE YANLIS YAZDIN…ELIN FAZLA SIFIRA GITTI!..

    • TEAM 16 Temmuz Pazartesi 2012 14:51 #

     alem ipne olmuş kime dogru baksam ipne görüyorum

Trackbacks/Pingbacks

 1. DERSİM KATLİAMI | mustafa1senyurt - 14 Eylül Pazartesi 2015

  […] NECİP FAZIL’IN DİLİNDEN DERSİM KATLİAMI! […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: