Cellâdına gülümseyen adam: Seyyid Rıza

25 Kas

seyyid-riza

Resmi büyütmek için lütfen üzerine tıklayın.

18 Kasım 1937`de, aralarında oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu toplam 11 kişi, Elazığ`ın Buğday Meydanı`nda idam edildi. Hava soğuktu ve etrafta kimse yoktu, ama meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti: `Evladı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir.` Özgün Duruş`tan Altan Algan`ın hazırladığı haftanı portresi:

 

Altan Algan / Özgün Duruş Gazetesi

Dersim olayları Kürt açılımı ile birlikte yeniden medyanın gündeminde yer aldı ve almaya da devam ediyor. 10 Kasım`da Meclis`te Kürt açılımı görüşmeleri sırasında CHP grubu adına konuşan Onur Öymen`in sarf ettiği sözler, bazı kesimlerde soğuk duş etkisi yapmış görünüyor. Öyle ki hepten dili tutulanların sayısı hiç de az değil! Hükümetin Kürt sorununa çözüm arayışı dolayısıyla gündeme getirdiği yaklaşımı sert bir şekilde eleştiren Onur Öymen, konuşmasında Mustafa Kemal`in Şeyh Said ve Dersim isyanları sırasında yaptığının örnek alınması gerektiğini vurgulamış, yani Kürt sorunu ile uğraşmak yerine sorun teşkil eden Kürtlerin topyekûn imha edilmesini önermişti! Öymen’in açıklamaları temsil ettiği Kemalist-bürokratik zihniyeti birebir yansıtmaktadır.

Maske indiren sözler!

Görevini aksatmayan bir zaptiye olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in iç sorunlara yabancılaşmanın ve devleti kutsallaştırmanın bir tezahürü olarak ortaya çıkan Dersim olaylarıyla Çanakkale Savaşı’nı aynı kefeye koyması ona yönelik tepkilerin başlıca nedenlerinden biri.

Yıllardır siyaset dünyasında olmasına rağmen bu açıklamaları yapabilmiş olması dikkat çekiciydi Öymen’in. Gerçi Öymen Dersimlilerden özür diledi ve sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ama hangi sözlerinin, ne şekilde çarpıtıldığını açıklamayarak işin içinden çıkmayı başardı. Tabiî tatmin edici bulunmadı özrü. Başta Dersimliler olmak üzere pek çok kimsenin nefretini kazandı. Vicdan sahiplerinin lanetine uğradı.

CHP’nin bilinçaltı konusunda çok önemli ipuçları içeren bu konuşmanın geleneksel olarak CHP’ye destek veren Alevi kesimlerde deprem etkisi yarattığı da bir başka gerçek.

Öymen`in sözleri, 1930`ların devlet refleksini, yani devleti hatadan münezzeh bir kutsal üst-varlık haline getirmenin yansıması olmanın yanında CHP’nin maskelerden sıyrılarak özünü ortaya koymasının da kanıtıydı. Onur Öymen diplomat kökenli bir politikacı. Sözlerini duygusallıkla sarf ettiğini düşünmek doğru olmaz.

Bu yüzden “maske indirmeye” yaptığı istemsiz katkıdan dolayı “teşekkürü hak ettiniz bay siyasetçi” bile diyebiliriz ona.

Bir kapalı kutu!

Dersim olayları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Seyyid Rıza’dır. Peki, onu merak eden çok kimse var mıdır? Elbette vardır. Ama yine de adı anılan büyük olay içinde kaybolup gider Seyyid Rıza.

Bazı insanları kimse bilmez. Bazı insanlar vardır, sürekli kamuoyu gündemindeki olayların aktörü olarak dururlar ama bilin(e)mezler. Çok iyi tanındıkları düşünülür ama tam bir kapalı kutudurlar. Bu bilinmezlik biraz onun yaşamından da kaynaklanmaktadır aslında. Çünkü Seyyid Rıza`nın yaşamı hakkında çok fazla bir şey bilinmemektedir. Bununla birlikte, Dersim ayaklanması hakkındaki tek kitabın yazarı olup kendisiyle uzun yıllar birlikte yaşamış olan Dr. Nuri Dersimi`nin verdiği bilgilere göre Dersim`de doğan Seyyid Rıza yörenin “en önemli ve en asil” aşiretlerinden birinin önderi durumundaki Seyyid İbrahim`in oğludur. Dersim`in Şii Kürtlerinde "seyyid" kelimesi Türkiye, İran ve Irak Kürtlerinin şeyh kelimesiyle aynı anlamda kullanıldığından, aynı zamanda bir şeyh olan Seyyid İbrahim, Deri Ahri kasabasında hayatını sürdürürken, bölge halkı üzerinde bir "yol gösterici" olarak büyük etki sahibiydi. Seyyid Rıza ailenin dördüncü ve en küçük oğluydu. Mehmet Ali Efendi adlı bir ulemadan dersler alarak büyüdü. Mehmet Ali Efendi hem bir dinî önderdi hem de bölge halkının ulusal bilincinin gelişmesine hatırı sayılır katkılarda bulunmuştu.

Koçgiri ayaklanmasına katılmadı

Babasının ölümünden sonra Seyyid Rıza, babasının vasiyetine uygun olarak şeyhliği devraldı ve Tujik tepesi eteklerindeki Agdad kasabasına yerleşti. Nuri Dersimi`ye (ayaklanma sırasında Baytar Nuri diye tanınan şahıs) göre, Seyyid Rıza neşeli, fedakâr, çalışkan ve merhametli birisiydi. Seyyid Rıza`nın kasabası Agdad`a Kürdistan bayrağını çok daha önceden çekmiş olduğu halde, Hozat aşiretlerine güvenmediğinden Koçgiri ayaklanmasına aktif olarak katılmadı. Yalnız hükümetin verdiği sözleri tutmaması üzerine büyük bir silahlı grupla birlikte Dersim`e inerek, asilerin taleplerini destekleyen bir telgraf çekti. Baytar Nuri tutuklandığında da nüfuzunu kullanarak serbest bırakılmasını sağladı. 1921`den sonra Dersim`de Alişer Efendi ve Baytar Nuri`yi himayesi altına aldığı gibi, söz konusu şahısların bütün Dersim aşiretlerini birleştirme yolundaki çabalarını da destekledi. 1925`teki Şeyh Sait isyanından sonra da binlerce mültecinin yardımına koşmuştu.

1926’da Koçan aşiretine karşı girişilen operasyon sırasında Seyyid Rıza, diğer Dersim aşiretlerinin hükümet kuvvetlerinin safında yer almasını önlemeye çalıştı. Operasyondan sonra Genel Müfettiş İbrahim Tali`nin çağrısı üzerine Baytar Nuri ile birlikte Diyarbakır`a giden Seyyid Rıza`ya hükümetin Dersimlilerin silahlarını teslim etmeleri, karakol ve kışla yapımına karşı çıkmamaları ve Koçgiri ayaklanması sırasında onlara sığınan asileri geri vermeleri talepleri iletildi.

İkinci bir görüşmede de İbrahim Tali, Dersim`de bir isyan hazırlığı olduğu anlamına gelebilecek hazırlıklar hakkında bilgiler içeren bir istihbarat raporu okuttu. Bütün bunlardan Kürtlere karşı yeni bir operasyon düzenlenmekte olduğu sonucu çıkaran Seyyid Rıza, Ferhadan aşireti reisi Cemşit Ağa’nın evinde bütün reisler arasında bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Ancak bu tür toplantılara rağmen aşiretler arasında birlik sağlanamıyordu. Çok geçmeden, daha önce de devletle işbirliği yapmış, Birinci Meclis`e Dersim mebusu olarak gitmiş Meço Ağa, Seyyid Rıza`nın damadı, Aşağı Abasan aşiret reislerinden İbrahim Ağa’yı öldürttü. Aşiretler arası bu çatışmalar yüzünden Ağrı isyanı sırasında Dersim`in ayaklanmaya katkısı çok cılız oldu.

Askeri garnizon özerk yaşamı ortadan kaldırır!

1936`da ordunun Dersim yakınlarına yeni garnizonlar kurma kararı, Kürt aşiretlerinin günlerce süren yoğun toplantılarına neden oldu. Çünkü bu durum Dersimlilerin Osmanlı’dan beri alışık oldukları özerk yaşama imkânlarını ellerinden alacaktı. Öte yandan Tek Parti kadroları işi kökten halletmeye kararlıydılar. 1925 Şeyh Said, 1926-1930 Ağrı isyanlarının bastırılmasından sonra sıra Dersim’e gelmişti. 14 Haziran 1934’te Türkiye’yi etnisite esasına göre üç bölgeye ayıran 2510 sayılı İskân Kanunu çıkarıldı. 25 Aralık 1935’te bir nevi sıkıyönetim kanunu olan 2884 sayılı Tunceli İlinin İdaresi Hakkındaki Kanun çıkarıldı ve Dersim’in adı Tunceli olarak değiştirildi. Ardından Birinci Umumi Müfettişlik bölgesi kapsamında bulunan Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ü içeren Elazığ merkezli Dördüncü Genel Valilik kuruldu. Bu genel valiliğin başına General Abdullah Alpdoğan atandı. Alpdoğan Paşa, 1921’deki Koçgiri ayaklanmasını gaddarca bastıran Sakallı Nurettin Paşa’nın damadıydı ve aynen kayınpederi gibi çok sert bir askerdi.

Yörede askerî garnizon istemeyen aşiretlerin temsilcisi olarak Seyyid Rıza bu kararın geri alınması için bu kez General Abdullah Alpdoğan`la Kürtlerin temsilcisi olarak görüştü. İlk görüşmede Alpdoğan`la anlaşamayan Seyyid Rıza, geri dönüp bunları tüm aşiret liderlerine anlattı. Ancak buna rağmen General Alpdoğan bir genelge yayınlayarak bütün Kürt aşiretlerinden 200 bin silah toplamalarını istemişti. Yeni garnizonlar yapımına başlanması üzerine bölge halkı bazı şantiyeleri basarak nöbetçilerin silahlarına el koydu. Seyyid Rıza, General Alpdoğan`dan genelgesini iptal etmesini ve halkının ulusal haklarını güvence altına alan yeni bir bölgesel yönetimin oluşturulmasını istedi. Hükümetin bu talebe cevabı bölgeye hemen çok sayıda askeri birlik göndermek oldu. Keşif uçuşu yapan uçakların eşliğinde başlatılan askeri operasyonlar kış bastırdığından kesildiyse de Dersim kuşatma altında tutulmaya devam etti.

Karın erimesiyle birlikte 1937 baharında Dersim’e tekrar hava ve karadan harekât düzenlenir. Ankara, Eskişehir ve Diyarbakır’dan kalkan uçaklar aylarca Dersim’i bombalar.

Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçe’nin uçağından atılan bombalar Laçinan Vadisi’nde saklanan Seyit Rıza’nın ailesini hedefler. Yeniden başlayan askeri operasyonlar sırasında Seyyid Rıza`nın oğullarından Bra İbrahim arabuluculuk için gittiği Elazığ dönüşünde, istihbarat şefi Binbaşı Şevket`in adamları tarafından öldürüldü. Bunun üzerine yetkililere başvuran Seyyid Rıza, oğlunu öldürenlerin kendisine teslim edilmesini istedi. Seyyid Rıza, Erzincan valisinin, “İsteklerinizi kabul ediyoruz” çağrısı üzerine iki arkadaşıyla Erzincan’a giderken 5 Eylül 1937 tarihinde Dersim-Erzincan sınırında yer alan Muti Köprüsü’nde askerlerce yakalanır.

Tutuklanan Seyyid Rıza, Erzincan’dan Elazığ’a gönderilir ve cezaevine konulur.

Ayıptır, Zulümdür, Günahtır…

Yeni genel müfettiş İzzettin Paşa, kendisine Seyyid Rıza olup olmadığını sorduğunda, “Ben Dersimli Rızo`yum” dedi. “Dersim`de her meşe altında ve her dağ başında binlerce Rızo vardır. Şu halde siz hangi Seyyid Rızo`yu soruyorsunuz?”

14 gün süren mahkeme sonunda ölüme mahkûm oldu. O dönemde Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan ve Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensür’ün emriyle, Diyarbakır’da yeni yapılan Singeç Köprüsü’nü açmaya gidecek olan Atatürk’ten Seyyid Rıza’nın hayatının bağışlanmasını isteyecek “6 bin beyaz donluya meydan vermemek” için, duruma el koyan İhsan Sabri Çağlayangil, her türlü hukuk ilkesini çiğneyerek, bir pazar gecesi, araba farlarının ışığı altında davayı alelacele nasıl sonuçlandırdığını güzelce anlatır. İdam için artık bütün deliller eldedir. Usule itiraz eden savcı izinli sayılarak göreve yardımcısı getirilmiş, okuma yazma ve Türkçe bilmeyen sanıklara ne iddianame, ne avukat verilmişti. 75 yaşlarında olan Seyyid Rıza, yaş haddinden idamdan kurtulmasın diye Seyyid Rıza`nın oğlundan bile küçük birinin şahitliği ile yaş tespiti yapılmış, bölge komutanı Abdullah Alpdoğan Paşa, kararın yazılacağı boş kâğıdı önceden imzalamış olduğundan bihaber olarak, alelacele hücresinden alındığında İhsan Sabri Çağlayangil’e (ki o zaman Malatya Emniyet müdürüdür) Asacaksınız!” dediğinde, yüzüne “sizde hukuk, adalet, insaf ve insanlık yoktur” demek istemiştir. Sen Ankara’dan beni asmak için mi geldin?” diye sorarken, İhsan Sabri Çağlayangil‘in sıradan bir memur olduğunu, hukuksuzluğu, gayri insani davranışları çok iyi gördüğünü, ancak ekmeği ve kariyeri uğruna katil duruma düştüğünü de hatırlatmak istemiştir.

18 Kasım 1937`de, aralarında oğlunun ve kardeşinin de bulunduğu toplam 11 kişi, Elazığ`ın Buğday Meydanı’nda idam edildi. İhsan Sabri Çağlayangil, Seyyid Rıza’nın idam anının devamını anılarında şöyle anlatır: “Bakıştık. İlk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyordum. Bana güldü. Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu. “İstemem” dedi. Son sözünü sorduk, “Kırk liram ve saatim var, oğluma verirsiniz” dedi. Oğlunun asılacağını bilmiyordu… Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyyid Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti: `Evladı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir…` dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü! Çingeneyi itti. İpi boynuna geçirdi. Sandalyeye ayağı ile tekme vurdu, infazını gerçekleştirdi!” Sehpaya yürüyüşündeki heybeti, çingeneyi itmesi, katliamı ve infazını adeta protesto eder oluşu bile bütün sözleri geçersiz kılacak niteliktedir.

Mezarı Kayıp!

Takındığı tavır ile polis memuru cellâdı İhsan Sabri Çağlayangil’e dahi insanlığın yükseldiği onurlu mertebeyi sergilemiş, insanlık karşısında basit olmanın da ötesinde, düşmanını kendisinden utanır duruma sokmuş, “saçlarını diken diken!<I normal`="">”</I> etmiştir. O günden sonra İhsan Sabri Çağlayangil’in insanlığın gülen yüzünü her gördüğünde Seyyid Rıza’nın o gülücüğü ile kahrolup insanlıktan çıkarılışını anlamış olsa gerektir ki anılarında Seyyid Rıza’nın gülücüğü ile nasıl sarsıldığını anılarına aktarmıştır.

Cellâtları onun gülücüğünden öylesine sarsılmıştır ki bir gün ve bir daha gülmemeleri için yalnız onların canlısından değil, cansız bedenlerinden dahi çekinir olmuşlardır. Bu yüzden idamdan sonra cesetleri darağaçlarından indirilerek Elazığ sokaklarında halka teşhir edildikten sonra yakıldı. Bir başka iddiaya göre ise, Seyyid Rıza’nın cesedi yakılmamış, gizli bir yere gömülmüştür. Seyyid Rıza’nın varisleri devletten bugüne dek bu konuda bir bilgi alamamışlardır. Acaba açılım Seyit Rıza’nın cesedinin yerini de açıklayacak denli derinleşir mi? Bunu bilemeyiz ama bu kadar derinleştiğinde Tek Parti yıllarının bütün mutluluk tablosunun cilalı bir imajdan öteye uzanmadığı gayet net ve açık biçimde ortaya çıkacaktır.

51 Yanıt to “Cellâdına gülümseyen adam: Seyyid Rıza”

 1. ali kemal 15:10 #

  şeyh dediğin isyan çıkarmaz..başkalarının ölmesine izin vermez hadi başkaları öldürülüyordu diyelim ölmesinler diye isyan çıkardı ama daha fazla kişi öldü kendileride dahil.. aşiret düzeni yıkamayan m.k.atatürk belki yıkmış olsayı şuan terör olmazdı asala yı var edenler gladyocu abd dir.. bu şahıslar üzerinden siyaset yapmak iyi değildir.. acil bunlar üzerinden nema alanlar bi gün herkes ölücek.. bildiniz halde yinede yanmayı tercih ediyorsunuz.. kötü yönetim varsa orda isyan olmalıdır..

 2. TARIK TÜRK 3:38 #

  ARKADAŞLAR BIRAKIN ŞİMDİ BUNLARIDA İBNELER TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELERİNİ İŞGAL ETTİLER SIRANIN BİZDEN OLMASINI İSTEMİYOSANIZ BİR OLUN SİZİN İÇİN YANDAŞ DEĞİL VATANDAŞ OLSUN KÜRT OLAN KÜRDÜM DER TÜRK OLAN TÜRKÜM DER SORUN BU DEĞİL ŞİMDİ BİR OLUP ABD YE RUSYAYA ÇİNE KARŞI KOYMAK. AMAC BU OLMALI…………….

 3. aybars bey MEHMET ERDİNÇ SİZİN SAVUNDUĞUNUZ M.KEMAL DENEN KAFİR KÜRTLE TÜRKÜ BİRBİRİNE SOKTU HALBUKİ BİZ İSLAMLA BAĞLIYDIK BİRBİRİMİZE, İSMET İNÖNÜ ERMENİ PİÇİDİR KADİR MISIROĞLU ÜSTAD BUNU NET AÇIKLIYOR DELİLİYLE DERSİM OLAYI VE ÖNCESİNDEKİ OLAYLARIN MÜMESSİLİ M.KEMALDİR GİDİP SABİHA GÖKÇEN ADLI ÜVEY KIZINA BOMBA ATTIRMIŞTIR SEBEP NEYDİ SADECE KÜRT OLMALARI MÜSLÜMAN VE KÜRT TÜRK AYRIMI YAPMAK İSTİYORLARDI BEN BİR RİZELİYİM KÜRTLERE UYARIM ŞUDUR PKK YA İNANMAYIN O SİZİ DÜŞÜNSEYDİ FABRİKALAR YAPARDI ZATEN APO DENEN ADAM KÜRT BİLE DEĞİL ERMENİ DİR KENDİNİZE ÖRNEK ALACAK ŞAHSİYET BEDİÜZZAMAN ÜSTAD OLMALIDIR SAİD NURSİ KÜRT OLDUĞU HALDE MİLLİYETÇİLİK YAPMAMIŞ BİLAKİS ÜMMETÇİLİK YAPMIŞTIR KOCA OSMANLI BİNLERCE ETNİK MİLLETİ BİR ARADA TUTUYORDA BU KÖHNE LAİK DÜZEN İKİ-3 ETNİK MİLLETİ YADA 80MİLYONLUK NÜFUSU BİR ARADA TUTAMIYORSA TARİHTEN UTANSIN VESSELAM………

 4. Ne Mutlu Türk'üm Diyene! 5:28 #

  Dersim isyanı için aşiret reisleri yıllarca bir hazırlık yaptılar Türk Devletide isyan başlayana kadar hiçbir askeri harekata girişmedi..(Kanıt:İktidarın 30 lu yıllarda Tuncelide yaptıkları..)1930 daki Ağrı isyanından beri Dersimde bir isyan başlatılacağı zaten hükümet tarafından tespit edilmiştir.Hatta bir sürü rapor vardır İnönü ve Bayarın ”Şark” raporuda bunun en büyük kanıtıdır.Yani sizin öyle ”İsyan denilen hareketler” diye nitelediğiniz ”Başkaldırı” öyle 1.5-2 yıl sonra değil aslında taa 1930 lu yıllardan beri biliniyor…E Atatürkte eli çenesinde oturup isyanın çıkmasını bekleyecek değil elbetteki gerekli tedbirleri alıyor ve o kanunu çıkarıyor.Yöreye Tunceli ismini veriyor,yalnızca askeri önlemler almıyor Tunceliye ”medeniyet” götürüyor.Tunceli köylerinde yollar köprüler yapılıyor,Hastaneler yapılıyor doktorlar götürülüyor okullar yapılıyor öğretmenler götürülüyor,yöreyi baskı altına almış aşiretlerin silahlarına el konuluyor işte tüm bu ”medenileşme” girişimi aşiretlere rahatsızlık veriyor ve direnişe soyunuyorlar.Otorite kaybediyorlar çünkü..Yöre halkı üzerindeki ”sömürüleri” ellerinden alınıyor.Ve nihayet 1937 de ve 21 Martta(yani bugün pkklıların ”ayaklanma günü” adıyla kutladıkları nevruzda” rıza önderliğindeki Abasan aşireti Harçik köprüsünü yakarak isyanı başlatıyor.Aynı gece karakollarımız basılıyor askerlerimiz şehit ediliyor,daha sonra Koçgiri ve Ağrı isyanına katılmış isyancılarda bunların arasına karışıyor ve giderek güçleniyor ve tutuyorlar ”medeniyet düşmanları” ertesi gün yeni kurulan okulları ve hastaneleri ve hatta hükümet konağını ateşe veriyorlar.İsyanın hedefi buradan çok net bir şekilde anlaşılıyor:Atatürk Cumhuriyeti!
  Ve tabiiki doğal olarak Atatürk bu isyanın derhal bastırılmasını emrediyor.Ve isyan o bölgedeki aşiret gücünü tamamen yokolana kadar devam ediyor elebaşları yakalanıyor ve idam ediliyor.Aşiretin önde gelenleride sürgün ediliyor.Ve o bölgede tam anlamıyla bir Cumhuriyet rejimi hakim oluyor.Şimdi savunduğunuz olaya ve elebaşısına bir bakalım:
  1-Seyit Rıza bir tarikat şeyhi ve aşiret reisi idi.
  2-İsyancılar Fransız işbirlikçisiydi(Nuri Dersiminin nereye kaçtığını ve kimlerin koruması altında yaşadığına bkz.)
  3-Seyit Rıza İngiltere’den destek istedi.(İngiliz dışişleri bakanlığına gönderdiği mektup)
  4-İsyan Atatürk’ün baskıları değil Atatürk döneminde yapılan köprü ve yollar yüzünden çıktı
  5-”Evladı kerbelayı” demekle Hz.Hüseyin olunmaz ;)

  Mücadele değilde müzakeremi yapılacaktı efendim??…Elbetteki bir mücadale yaşandı orada ve isyan bastırıldı.Fakat bunu saptırıpta Atalarımıza ”Soykırım,Katliam” yaptı iftiralarınızı hiç bir suretle kabul etmiyoruz..Buna en büyük ”somut” kanıt dönemin nüfus sayımıdır..Çağlayangil’in anılarında kaleme aldığı iftiraları ezen gerçek bir delildir..Rızanın hainliğine hiç girmiyorum bile ingiltereyle yaptığı işbirlik aynı şekilde belgelenmiştir(kendi kaleme aldığı mektubunda)..bunu zaten kimse inkar edemez..Doğu halkını ”sömüren” bir derebeylik sistemine en güzel şekilde ”SON” verilmiştir..

  • CABBAR ALİ 21:37 #

   O kadar kuyruklu yalanlar uydurmuşsun ki idamı gerçekleştiren adamı bile dolamışsın oraya.
   Sizin yalanlarınızla, hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun

  • mazlum 14:21 #

   Medeniyet götürdü gazla herkesi temizledi,adamın okuma yazması yok nasıl ingilizlerle anlaşdı,ulan şu dersim tarihini doğru okuyun resmen katliam yapıldı

 5. aybars bey 19:04 #

  ATATÜRK’e kurban olun siz.donsuz bitli köpekler.eğer isyan varsa nezaketle mi karşılanır.isyan kanla bastırılır. gidip ordu çiçek mi dağıtacaktı.sonunda isyanı kim başlattıysa cezasını verecekti.iyide etti. bende olsam bende asardım.siz bi kere sadece cumhuriyet zamanında değil osmanlı zamanında da ayaklandınız. 200 yıldan beri ayrılıkçısınız.o kadar devlet meraklısısın siktir git ıraka .nasılsa abiniz size devletinizi kurdu.dikkat edin! oradada ihanetle kurdunuz devletinizi.özgürleştiniz ha?nah özgürleştiniz.köpekler sizi.

  • savaşçı 15:20 #

   lan ibne senin gibi ibneler mahveti güzelim ülkeyi senin o atan yerinden çıksa ilkin senin gibi kemalis rolü yaponların başını vururdu

   • aybars bey 0:37 #

    sus lan bitli ayrılıkçı kıro.

    • dersimli 10:45 #

     ulan şeefsiz sen ve senin gibi köpekler olduğu sürece bu ülke düzelmez bitli ve donsuz senin anandır şerefsiz arap uşakları medeniyetsiz şerefsizler

  • CABBAR ALİ 21:34 #

   Sizin yalanlarınızla, hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ben de önünüzde diz çökmedim bu da size dert olsun

 6. dalgınmemo 14:28 #

  senin bahsettiğin televizyonlar nekadar doğruyu söylüyor (yaptığınız tamamen putperestlik ve sonu yoktur)

 7. ahmet 21:06 #

  “once bilgi sahibi olun sonra fikirleriniz beyaz edin! muslumansaniz kiyam gunu gorusuruz… Kufur allahin nuru insana yakismaz. Allahin verdigi cani yine allah almalidir…”

 8. yobaz beyin avcısı 18:53 #

  Ellerine sağlık bu işi yapanların bir pislik temizlendi bu sadece bölücü. bi cacık olmayan insanlar için vatanı kurtaran Atanıza saygısızlık yapmayın soysuz herıfler.burda yobazlanabiliyorsanız ATATÜRK sayesinde nedir alıp veremediğiniz. beyenmeyen sktrsn gitsin

  • rizo 16:44 #

   iste senin gibi soyu sopu asyada kaybolmus her irktan döl kapmis maymunla iliskiye girmis cinli bir kadinin dölleri picler siz 1071 de geldin musta sana kol kanat ciktik birlikte bizansi alt ettik
   cünkü biz hep burdaydik sonra sen geldin barbardin ekmek bicmek calismaktan anlamazdin saldirir talan eder we bir les kargasi gibi kanla ekmegini bir dogradin hayatin at sirtinda gecmis insanliktan nasibini almamissin bölücü diyorsun bak osmanli dönemi bile hic girememissin zorla topraklarimizi zapt etmek icin coluk cocuk demeden katletmissin yaptinda hala dewam ediyor zulmün peki simdi söylesene kim neyi bölmüs simdi anlaki sensin benim watanimda gözü olan ama seydimin torunlarini hesaba katmadin iyi sikiyorlar kirma döllerini hadi simdi git dersimde piclerini aslanlar gibi erkekce dövüsüp gebertiyorlar DERSIM burasi öle sikerleer adamin bacisini

   • savas 0:58 #

    konuş kardeşim……

 9. HER GÖRDÜĞÜNÜZ SAKALLIYI MUSLUMAN SANMAYIN 18:47 #

  BU ADAM İNGİLİZ AJANI MEZARI BELLI DEĞİL DAHA NELERI BELLIDEĞİLDE AĞZIMI BOZMIYACAĞIM BU SEFER

  • savas 0:56 #

   anlat bakalım daha neleri belli değilmiş??? senin neyin belli söyle bakalım.. kimsin sen? ARAP uşağı mısın?AMERİKAN uşağı mı?? kime hizmet ediyorsun?

 10. HER GÖRDÜĞÜNÜZ SAKALLIYI MUSLUMAN SANMAYIN 18:45 #

  SAKALINA SİKEYİM BU INGILIZ KÖPEĞİNİN

  • savas 0:44 #

   git ananı sik pezevenk…. o sakala kurban ol köpek soyu

   • savas 0:47 #

    o ingiliz köpeği ise sen kimin uşağısın lan ABD köpeği….

 11. hamdi azman 14:44 #

  HADİSE AYRINTILARI İLE GÖZLER ÖNÜNDEDİR.YAKIN TARİHİN YALANLARI BİRER BİRER DÖKÜLÜYOR.TARİH BU ZULMU YAPAN YAPTIRAN ONAYLAYAN VE BUGÜN DESTEKLEYENLERİ AFFETMEYECEKTİR.

 12. Her yorum yayınlanmamalıdır,bazı kendini bilmezler küfrediyorsa bizimde ahlakımız bozulur.kontrul edilmelidir.

 13. gadih :

  Neye katılıyosunuz anlayamadım ama size bir tarih kitabı okuyun tavsiyesi edebilirim bir de yazımınızın daha anlaşılır bir dilde olması gerekir aksi taktirde sizi anlayamayız Türkiye cumhuriyeti hiçbir masumun kanına girmemiştir
  bu harekat İngilizlerle ülkenin bölünmesi ve parçalanması için iş birliği yapanlara
  bölgede yağma ve talan yapanlara kanunları çiğneyenlere karşı yapılmıştır.
  Kadın ve çocukları kimlerin nasıl kullandığı ise günümüzde bile halen açıkça görülmektedir size türklerin insani yönünün hatırlanması adına bir şey anlatayım biliyorsunuzki saddam rejiminden kaçan peşmergelere kapılarını açan aynı cumhuriyet ve cumhuriyetin askerleridir yani sizi tanımıyorum ama eğer o insanların herhangi biri ile akrabalığınız varsa veya tanıyor iseniz yakın zamanda olduğu için söylüyorum onlara bir türk askerini bir sorun lütfen.. birde olayımıza örnek olsun diye bu insanların genelini kapsamıyan bir örnek vermek istiyorum ben bir televizyon kanalında bu peşmergeleri türkiye sınırında görüntüleyen bir haberi izlerken benim kanımı donduran bir manzara ile karşılaştım erkek bir peşmerge elinde kundağa sarılı bir bebeği yere attı ve defalarca tekmeledi ve ayağı ile üzerine bastı ben bu manzarayı gözlerime inanamadığım için o gün o kanalın her tekrar ettiği haber bülteninde defalarca izledim görüntü kamera geçerken çekildiği ve çevresinde başka insanlar olduğu içinde çok dikkatlibir gözün fark edebileceği fakat net bir görüntü idi bana şimdi bu insan gibi olabilecek insanların sözleri ne kadar inandırıcı gelir bu peşmerge kendi çocuğunu ezerek öldürse ve suçu türk askerinin üzerine atsa bizde bu görüntüyü haberlerde hiç görmemiş olsak kanıt olmayan gözle görmediğimiz belge olmayan herkesin kendine göre yorumladığı bir olay olsa bu olay için ne diyecektik evet bunu türk askeri yapmıştır adamın her halde kendi bebeğiniezerek öldürecek hali yok diyecektik değilmi cevap evet ama ben gözlerimle bu olayı seyrettim aynı zihniyetler güneydoğu anadolu bölgesinin bazı şehirlerinde Kadın ve Çocukları ne için kukllandıkları gözlerimizin önündedir şimdi ben bu insanların her anlattığına nasıl inanayım Birde Kurtuluş savaşını başlatan ve Ülkemizden düşmanları atan bir insan için daha dikkatli konuşmanızı tavsiye ederim neden çünkü kurtuluş savaşı başlamadan önce bölgede işgalci güçlerin askerlerinin Güney doğu anadolu bölgesindeki türk yada kürt halkına kadın ve çocuklara neler yaptığını bir araştırın herhalde atatürk bu kurtuluş savaşını başlatması ve bölge halkı dahil tüm ülkeyi bu mezalim tecavüz ve katliamlardan kurtarması sizin ona minnet duymanıza yetmemiş yada bu yaptığından siz memnun değilsiniz anladığım yazdıkların ızdan okudu ğum ka darı ile si zkimsiniz acaba ben bilemiyo rum

  Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bugüne kadar zulüm ile devam etmektedir.En çok zulmüde bu vatanı kazandıran Müslüman Türkler çekmiştir.Bir avuç Haççoların dediği olmuştur.Sorumluları ise Atatürk ileİsmettir.

 14. Atatürk ile İsmet çok zulüm işlediler,Ancak Seyyid Rıza diye bu bozguncuyuda fazla abartmayın.

  • yusuf 14:27 #

   bozguncu demek yanlış bence

  • rizo 17:17 #

   mehmet selim polat sen bir subaysin buna eminim tarihten bahs ediyorsun bak bakalim senin tarihin kac bin tane masumun ölümüne sahiptir seksen bin insan cocuk kadin demeden katleden sen degilmisin övüne övüne bitiremedigin canakkalede ölenlerin yarisindan fazlasi sarikamista donarak ölen nerdeyse tümü kahraman ilan ettigin maras gazi ilan ettigin antep san werdigin urfa neden birden bire kalkip sana kafa tuttu karakolunu istemedi askerini istemedi cünkü aldatilmisti kurtulus sawasi öncesi söz werilmis bu watan hepimizin ama sonra kallesce ben senin efendinim bu ülkede türk olmayanin hic bir hakka sahip olmadigini tek sahip oldugu hakkin kölelik oldugunu söyleyen yine sensin senin gibiler kürtleri bastirdin ermenileri katlettin rum laz trabzon imparatorlugunu bilirsin simdi türklerden daha türkcüler ayni kadere sahip olma korkusu türklestirdi bu ülkede yasayan yunan asililari yunanda yasayan türklerle degistirdin cünkü düsman ettin halklari onlarda katledildi bu senin tarihin anlatma rezil olursun o bahs ettigin video yuda nedense senden baska kimse görmemis ne enteresand demi? simdi bunlari nasil kapatirim diyorsun türkün vicdanini anlatma sakin senin vicdan kavramin seyid rizayi astigin zaman cok net görünüyor seyid riza kirk lira we saatini vermek istedigi oglunun asilacagini ögrenince son dilek olarak kendisinin oglundan önce asilmasini istemisti ama seni o vicdanin bir babanin kendi oglunun idamini seyretmesine müsade etmistir tek istegi we son istegi bile bir iskence abidesi lanet olsun soyuna sopuna katilsiniz

   • TARIK TÜRK 3:27 #

    senin soyunu sopunu sikerim o.ç bi kişinin yaptığını herkesin üstüne yıkamazsın o.çc

 15. KATMERCIOGLU 12:21 #

  kurtulus savasini baslatmis. kim o. baslatmislar, kimler ,imanli vatanpervertler.gidin dogru tarihi ogrenin.mazeretiniz kalmadi bu zamanda tarihede otopsi yapilabiliyor.gercek raporlari anlayamicak bunaklik yasina girmeden tez elden ogrenin.aklinizi vicdaninizi bu gizli azabtan kurtarin.Hani istanbuldan gizli ve canini tehlikeye atarak eski bir vapurla(bandirma)…..cikmisti….Eger bu yalansa hangisi dogru..boyle bir yalana neden ihtiyac duyuldu..daha neler yaptilar ki bilmek isterdik.siz biz,sucu bucu,yok. derd ,sevinc ortak (genel manada)ama yakin tarihle ilgili bir parcada ,iki zit birbirini yok eden belge olabilirmi elbette bunlardan biri eksik veyahut yalan..gelin buralari irdeleyim. oyle aha! kahrolsun su,yasasin bu gibi tanimlamalar doyurmuyor artik.dosdogrusu neyse bulunsun ifsa edilsin..cunku bir mevzuda yaniltma cabalari varsa onu yapanlarin bu topluma faydali olduklari dusunulemez.cunku maddi ve manevi cok zararlara sunduklari yalan bilgiler uzun yillar sebeb olacaktir.aksi isbat edilmedigi surece inkilab tarihimiz olduguna yalan dir hukmunden kendini kurtaramayacaktir..her yeni yetiseninde dikkatini cekecektir..

 16. KATMERCIOGLU 11:22 #

  Erdinc Erdinc Acele etme, eline gelen bilgiyi iyice arastir.Bazen tezek gelir,lale diye koynuna kor burnuna sokarsin,yani burnun boktan cikmaz derler ya.Biraz zahmet ido idolari sole kenara ko iyice arastir..hani iki tarafida oku veyahut sahitleriyle oku sende seyid erdinc olabilirdin..iyi oku erdinc eyi oku..insan pisikolo…sinide,sosyoloji…sinide oku. en azindan vicdanini kullan..unutmayalim..mezara tek girilir..ama oyle tek basina ilel ebed istirahat etme yoktur orda…

 17. KATMERCIOGLU 11:07 #

  UYDURMA,DUYGU SOM..U..RU..SU YAPMA g a dih..Git ilk once yakin tarini ogren,cunku az bir zaman sonra bu bildiklerinin dogrulugu hakkindaki suphelerin,gercek olacak.Biz bu vatan icin imanimiz olan amentuden gelen ruhla savastik..her cephede yine haziriz..simdi icimizdeki donme zindiklari tumorleriyle kaziyoruz,TURK KURDU,KURD TURKU SEVMISTIR ARAMIZA IKILIK SOKULDU..LAKIN SIZIN YALANLARINIZDAKI GIBI DEGIL..Biz birbirimizi taniyoruz dile kolay sekizyuz yili asar bu tanisma..AYRIK OTU ARTIK BELIRIYOR BU MUNBIT ARAZIDEN SOKULUP ATILACAK BURUN DAHI KANAMADAN…

  • rizo 17:27 #

   ne diyon lan ne kardeslik narasi atiyon katmercio musun nesin agri dersim maras gazi siwas katlede katlede geliyorsun nerde kaldi kardesligimiz seninle kardes mardes degiliz sekizyüz yil ewet ama son yüz yil seninle kardesligimiz bitti sen bitirdin simdi intikam zamani üveykardessss
   zulmün yetti

   • aybars bey 18:55 #

    ulan deyyus. 1800 lerden beri Osmanlıya dahi ayaklanan sizdiniz.30 dan fazla ayaklanma yapan sizsiniz.hala ayrılıkçısınız.yunanlılar gibi ingilizlerin daşşakları öpmeye meraklısınız siz. 10 liraya satarsız. ama doğru. bir yönden katılıyorum sana. gerçi 100 değilde 200 yıldan beri kardeş değiliz biz.
    vatana ihanet eden varsa asılır.Atatürk ne güzel yapmış ama. soyunuzu kazımak gerek sizin.nefes almayı bile hak etmiyorsunuz vatansız köpekler. ve her ihanetinizde dahada yok olacaksınız.

 18. mehmet erdinç 7:19 #

  Atatürk’ümüzün ve kavi askerlerinin feodalizm-gericilik sembolü eşkiya Seyyid Rıza ve şakilerini tepelemesinden dolayı oldukça mesutum.O adam günümüzün Alaaddin Çakıcı’sı,Sedat Peker’i,Abdullah Öcalan’ıdır. Seyyid Rıza, 1930’larda dahi ortaçağ derebeyliğinin-aşiret ağalığının sürebileceğini düşünebilen süper-hiper ilkel bir unsurdur. İyiki Atamız, daha o günlerde böylesi gayri modern unsurları tepelemiş.Atatürk, yeterli gücü olduğu halde 1937’lere kadar beklemiş fakat net ve keskin bir askeri müdahaleden başka çıkış bulamamıştır.Atatürk bu durumu kendi açıklamalarında da belirtmektedir.Tüm bu olaylarda belki yaşanmış olan üzücü olayların sorumluluğu da; Seyyid Rıza gibi egoistlere aittir.Ne tür bir seçim yapılmış da, bu şahıs o zaman ki dersim’in temsilciliğini almış??-“Ben buraların ağasıyım” ifadesinden başka hangi demokratik meşruiyete sahiptir bu eşkiya…

  • TARIK TÜRK 3:30 #

   SEDAT PEKER NE ALAKA LAN MAL ?

 19. Artık KÖPEK yazmak gerek bence faşist bunlara iltifat olur…
  Saygılar.

  • TARIK TÜRK 3:32 #

   ANANIN AMI SİZİN GİBİ PİÇLER KENDİNE DEVRİMCİYİM DEMEYENLERİ FAŞİST OLARAK GÖRÜYO ZATEN

 20. kandal 23:33 #

  TARİHİNİ BİLEMEYEN GELECEĞİNİ BİLEMEZ NEDEN DİĞER MSLÜMA ÜLKELER BİR SEY YAPMIYORDA SADECE TÜRKİYE YAPIYOR.UNUTMAYINKI 1.DÜNYA SAVAŞINDA BIZ DOGULU INSANLARIN ATALARI SIZ BATIDA YUNANLI FRANSIZLAR İTALYANLARLA SAVASTIGINIZDA BIZDE İRAN IRAK RUSYA VE INGILIZLER VE İNGİLİZLERİN SATILIK MÜSLÜMAN DEDIGINIZ ÇAKALLARLA SAVASIYORDUK O YUZDEN O 70 YIL ONCEKI OLAY LA UGRASMADA GEL BU ZAMANLA UGRAS DEMEK KOLAY DEGILMI BU ZAMANKI TOHUMLAR O ZAMANDA KENDILERI BIZI 1.DUNYA SAVASINDA SIRTIMIZDAN VURMADAN ONCE DUSUNSEYDILER SEN GIT FILISTINDEKI TOPRAKLARI SAT ISRAILILER ONLARDA O TPRAKLARDA BIR ULKE KURSUNLAR SONRADA GAZZEYE GIRMEYIN DEE BU NE IS DAHA SOYLENECEK COK SEY VAR AMA NEYSE….

  • KATMERCIOGLU 15:19 #

   misyonumuz bu kardas,atanizla biraz koptuk , ama asra uygun sartlarla tekrar yuklenip, yerimizi aliyoruz. dedik ya misyonumuz bu.her millet bir ozelligi ile digerinden ayrilip ikizi olmaktan kurtulur,su vatanimizin milletinin cedleride,gelmis zora talip olmuslar zorlu adamlar imisler boyle bilinmisler boylede gidecek…yani hep baba olacagiz…misyonun bu sen istemessende…

 21. gereksiz 1:18 #

  Atatürk’e kurban olun.

  • Ahmet ALKAN 22:33 #

   NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…….ATAM İZİNDEYİZ………

   • KATMERCIOGLU 15:08 #

    yahu git isine ! ahmet ortaligi karistirma simdi.ne zaman vaz gecicen su huyundan..bak oku her birileri bisiler yazi katkilar oli ,sen tutmus sologan yazisun ,zaten bililar…

    • aybars bey 18:57 #

     ulan sende bi siktir git cemaatcimisin nesin.adam ol savaş biraz.haysiyetsiz.

  • KATMERCIOGLU 15:03 #

   olmussun belli!!

  • apocu 16:51 #

   atatürk adam olsaydı kurtuluş sawasın da sawaştığı insanları ipe götürmezdi(kazım karabekir seyit rıza fuat cebesoy saidi nursi vb…)böyle bir üç kağıtçının kurduğu devletin torunusun senin mezar tasının .a q

   • Kaptaşlı ali veli 14:31 #

    senin a.q uruspu çocuğu kimsin lan apocuymuş soyunuzu kestik yetmedi mi kurutalım mi illa lan göt hoşafı kürt seni şikayet ediyorum bekle.

    • rizo 17:30 #

     sikayete gelirken kizini kisragini anani bacini karini alda öyle gel isimiz warrrrrr göt cocugu

     • TARIK TÜRK 3:34 #

      ANANI SİKTİM GELİYORUM

 22. samih 16:34 #

  aynen katiliyorum türkiye cumhuriyeti bu bunca masum un kanina girmisler atatürkün chp si bu yani katiler basi da (atatürk) nasil coluk cocuk katetiler ondan sonra maras corum siwas gazi ermenileri kürtleri yani katil alcaklar türkler bu canilerle gurur duyuyorlarsa bu demeki onlarda günaha girmisler ve ayni kevendeler

  • Ahmet ALKAN 22:32 #

   AMERİKA KÖPEKLERİ IRAKTA 1 MİLYON MÜSLÜMANI KATLEDERKEN HALA BU SÜRÜYORKEN NE OLUYOR SİZLERE EY MÜSLÜMANLAR ELİNİZLE DİLİNİZLE ENGELLEYEBİLECEĞİNİZ BU ZULMÜ BIRAKMIŞ 70 YIL ÖNCESİNE AİT SÖZLERE,TAHRİKLERE KAPILMIŞ HAVANDA SU DÖVÜYORSUNUZ:…YAZIK YAZIK YAZIK MÜSLÜMANLAR MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATIYORLAR……..KAFİRLERLE EL ELE MUTLU GELECEĞE ÖYLE Mİ………..ALLAH BİZİ İSLAH ETSİN…….

  • gadih 13:30 #

   Neye katılıyosunuz anlayamadım ama size bir tarih kitabı okuyun tavsiyesi edebilirim bir de yazımınızın daha anlaşılır bir dilde olması gerekir aksi taktirde sizi anlayamayız Türkiye cumhuriyeti hiçbir masumun kanına girmemiştir
   bu harekat İngilizlerle ülkenin bölünmesi ve parçalanması için iş birliği yapanlara
   bölgede yağma ve talan yapanlara kanunları çiğneyenlere karşı yapılmıştır.
   Kadın ve çocukları kimlerin nasıl kullandığı ise günümüzde bile halen açıkça görülmektedir size türklerin insani yönünün hatırlanması adına bir şey anlatayım biliyorsunuzki saddam rejiminden kaçan peşmergelere kapılarını açan aynı cumhuriyet ve cumhuriyetin askerleridir yani sizi tanımıyorum ama eğer o insanların herhangi biri ile akrabalığınız varsa veya tanıyor iseniz yakın zamanda olduğu için söylüyorum onlara bir türk askerini bir sorun lütfen.. birde olayımıza örnek olsun diye bu insanların genelini kapsamıyan bir örnek vermek istiyorum ben bir televizyon kanalında bu peşmergeleri türkiye sınırında görüntüleyen bir haberi izlerken benim kanımı donduran bir manzara ile karşılaştım erkek bir peşmerge elinde kundağa sarılı bir bebeği yere attı ve defalarca tekmeledi ve ayağı ile üzerine bastı ben bu manzarayı gözlerime inanamadığım için o gün o kanalın her tekrar ettiği haber bülteninde defalarca izledim görüntü kamera geçerken çekildiği ve çevresinde başka insanlar olduğu içinde çok dikkatlibir gözün fark edebileceği fakat net bir görüntü idi bana şimdi bu insan gibi olabilecek insanların sözleri ne kadar inandırıcı gelir bu peşmerge kendi çocuğunu ezerek öldürse ve suçu türk askerinin üzerine atsa bizde bu görüntüyü haberlerde hiç görmemiş olsak kanıt olmayan gözle görmediğimiz belge olmayan herkesin kendine göre yorumladığı bir olay olsa bu olay için ne diyecektik evet bunu türk askeri yapmıştır adamın her halde kendi bebeğiniezerek öldürecek hali yok diyecektik değilmi cevap evet ama ben gözlerimle bu olayı seyrettim aynı zihniyetler güneydoğu anadolu bölgesinin bazı şehirlerinde Kadın ve Çocukları ne için kukllandıkları gözlerimizin önündedir şimdi ben bu insanların her anlattığına nasıl inanayım Birde Kurtuluş savaşını başlatan ve Ülkemizden düşmanları atan bir insan için daha dikkatli konuşmanızı tavsiye ederim neden çünkü kurtuluş savaşı başlamadan önce bölgede işgalci güçlerin askerlerinin Güney doğu anadolu bölgesindeki türk yada kürt halkına kadın ve çocuklara neler yaptığını bir araştırın herhalde atatürk bu kurtuluş savaşını başlatması ve bölge halkı dahil tüm ülkeyi bu mezalim tecavüz ve katliamlardan kurtarması sizin ona minnet duymanıza yetmemiş yada bu yaptığından siz memnun değilsiniz anladığım yazdıkların ızdan okudu ğum ka darı ile si zkimsiniz acaba ben bilemiyo rum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: