Tag Archives: ikinci keyler ne zaman ödenecek.

İkinci KEY ÖDEMELERİ ne zaman başlayacak?

12 Kas

SSK’nın, 1.5 milyon hak sahibinin key ödeme listelerini Emlak Bankası’na geç vermesi dolayısıyla henüz başlatılamayan ikinci KEY ÖDEMELERİ için yasa tasarısına son şekli verildi.
ANKARA – Taslak, ekonomi ile ilgili ilk tasarıya eklenerek veya KEY ödemesine ilişkin hükümler, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2010 yılı bütçesine ilave edilecek. İlgili hükümlerinin kabul edilmesinin hemen ardından da ödemelere başlanılacak.

Emlak Tasfiye Fonu da SSK tarafından geç teslim edilen key ödemeleri listeleri ile alakalı çalışmalarını bitirdi. Böylece, ikinci KEY ödemelerinin yasal düzenlemeye paralel olarak en geç 2010 yılı başında ödenmesi beklenmekte.